• Dansk
  • English
  • Norwegian Bokmål

Spændingsanalyse på rørsystemer

Spændingsanalyse af rørsystemer med Triflex, Caesar II og Rohr2®

I Process Engineering A/S foretager vi spændingsanalyser af rørsystemer med Triflex, Caesar II og Rohr2. Mange rørsystemer med store variationer i tryk og temperaturer, herunder damprør, olierør og fjernvarmerør, har på grund af temperaturudvidelser og tryk meget stor spændingsbelastning på bøjninger og pumpeflangerne.

For at imødese alle disse problemer foretager vores eksperter spændingsanalyser af rørene i moderne softwareprogrammer. De tilgodeser alle de gældende normer med hensynstagen til eks. EN 13480 eller ASME B31.3.

Spændingsanalyse med Rohr2®

Vi har uddannet vores erfarne medarbejdere i at bruge Rohr2®. På den måde kan vi give vores kunder en endnu bedre og mere kvalificeret support. Vi tilbyder derfor i dag spændingsanalyser og beregninger i Caesar II, Triflex og Rohr2®, så vi netop kan løse dine opgaver.

Designer vi dit rørsystem, kan vi integrere det på ganske kort tid i eksempelvis Rohr2®. Samtidig har vi en effektiv arbejdsgang med minimalt ressourcespild. Med Rohr2® kan vi også integrere din rørbro og regne det hele som en samlet enhed med ophæng, tilslutninger og understøtninger.

Har du behov for en evaluering af mere komplekse rørsystemer, beregner vi og giver dig ændringsforslag til aflastning og redesign i det omfang, der er behov for det.

Spændingsanalyse af beholdere

Vi designer, specificerer og laver spændingsanalyse af rørsystemer til alle formål ud fra fx idéoplæg, eksisterende isometrier og/eller PI diagrammer. Vi har erfaring med rørsystemer i kemisk industri og sanitære anlæg til fødevarer/farmaceutisk industri.

Har du brug for at få beregnet din beholder, så har vi specialister, der kan hjælpe dig. De anvender den seneste state-of-the-art software, og samtidig er det helt almindeligt for os at bruge normer som EN 13445, AD2000 og BS5500.

Kontakt mig for mere information
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS