• Dansk
  • English
  • Norwegian Bokmål

PI Diagram

PI Diagram (Piping and Instrument Diagram) er et detaljeret rør- og komponentdiagram. Det bruges ofte i procesindustrien, hvor man på en hurtig og gennemskuelig måde kan danne sig et overblik over procesudstyret og dets sammenhæng.

I et detaljeret P&I Diagram vil følgende typisk fremgå:

  • Rør og rørstørrelser
  • Rørnummerering
  • Komponenter som instrumenter, ventiler, pumper, tanke og varmevekslere
  • Itemnummerering
  • Evt. sammenhæng mellem instrumenterings- og kontrolanordningerne

P&I Diagram er basis for optegning af hele procesanlægget i en 3D model.

Det tilbyder vi

Process Engineering har stor ekspertise inden for design og styring af P&I Diagram. I samarbejde med jer designer vi den rette proces til et specifikt anlæg.

Design af P&I Diagram bygger ofte på en mængde data, som typisk kommer fra laboratorie- eller pilotforsøg. Hos os kan vi tage disse procesdata og designe diagrammet, og gennem hele designfasen holder vi reviews, så vi hele tiden sikrer, at I får et optimalt design med hensyn til produktivitet, sikkerhed og vedligeholdelse.

Kontakt mig for mere information
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS