• Dansk
  • English
  • Norwegian Bokmål

Brandfarlige væsker

Lever jeres virksomhed op til kravene i de nye tekniske forskrifter for brandfarlige væsker fra 2010?

De nye regler for brandfarlige væsker gælder for alle eksisterende virksomheder med overjordiske tankanlæg.

Omfattede virksomheder skal senest 15. januar 2013 opfylde krav vedr. skumslukningsanlæg og overrislingsanlæg for at undgå bortfald af nuværende tilladelser. Den godkendende myndighed er den pågældende kommunes kommunalbestyrelse.

I Process Engineering A/S kan vi hjælpe dig med:

  • At vurdere hvad der skal til, for at kravene i de tekniske forskrifter er overholdt
  • At ansøge om godkendelse af de relevante ændringer
  • Rådgivning i Safety Integrety Level, bl.a. 61058 og 13849
  • At gennemføre ændringer, som projektleder eller projektingeniør
Kontakt mig for mere information
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS