• Dansk

Arbejdsmiljøkoordinatorer

Hos Process Engineering har vi et team af kvalificerede og certificerede Arbejdsmiljøkoordinatorer, som dagligt er tilknyttet såvel bygge- og anlægsprojekter som installationsprojekter

En arbejdsmiljøkoordinator er en lovpligtig funktion og en ikke ubetydelig del af ethvert projekt, som har til formål at sikre, at:

  • Bygherre skal udpege en eller flere personer til at koordinere for sikkerhed og sundhed ved bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere er beskæftiget samtidig

Arbejdsmiljøkoordinatoren er Bygherres repræsentant og skal i samarbejde med denne sikre, at samarbejdet med hensyn til planlægning, afgrænsning og koordinering sker jf. Bygherrebekendtgørelsen nr. 117 – 5 feb. 2013 og derved minimerer udstedelse af påbud, som evt. kan sinke projektet.

Koordinatoren udfærdiger Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), hvor mere end 10 personer på byggepladsen bliver involveret.

PSS’en SKAL indeholde og beskrive:
  • Organisationsdiagram
  • Byggepladstegning
  • Tidsplan
  • Færdselsområderne
  • Områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere
  • Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici
  • Procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v.
  • Angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
  • Specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde

Dvs. alle forhold, som vil være under projekteringen og senere i byggeperioden, skal beskrives. Da alle faser i et projekt et dynamiske, skal PSS’en løbende opdateres.

Kontakt mig for mere information
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS