• Dansk
  • English
  • Norwegian Bokmål

Ventilation

PE kan hjælpe jeres virksomhed med at få etableret et effektivt ventilationssystem

Et lovpligtig og effektivt ventilationssystem skal etableres i forbindelse med alle processer, der udvikler støv, gasser og lignende. Det kan være et centralt placeret ventilationsanlæg eller mindre lokale anlæg ved de enkelte processer. Det gælder både i produktionen, hvor der skal laves procesventilation og/eller rumventilation/ventilationsanlæg, samt i de administrative lokaler hvor der ønskes komfortventilation.

I langt de fleste tilfælde skal der ligeledes etableres en effektiv rumventilation. Denne form for ventilationssystem består af udsugning af restforurening fra diverse processer, samt en indblæsning af frisk luft udefra. For at opnå en bedre driftsøkonomi er det en fordel at anvende et ventilationsaggregat, hvori der er monteret en varmeveksler. Veksleren opvarmer indblæsningsluften via den udsugede luft i kolde perioder.

Alt i alt skal der være balance mellem den totale udsugede luftmængde og den indblæste luftmængde.

I administrative områder (kontorer og lign.) anbefales det, at der etableres komfortventilation bestående af udsugning og indblæsning af frisk luft. Da der er krav om, at indblæsningsluften skal kunne opvarmes, anvendes der et komplet aggregat med ventilatorer, filter, varmeflade/varmeveksler og evt. køleflade.

Process Engineering A/S kan hjælpe dig med procesventilation

Vi kan hjælpe i forhold til:

  •  Valg af principper
  • Valg af leverandør
  • Specificering af systemet
  • Dimensionering af systemet ud fra gældende lovgivning
  • Tegning af systemet
  • Dokumentation af systemet
  • Udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesmanual

Kontakt os for at få en ventilationsingeniør til at komme med den mest fordelagtige løsning på jeres ventilationsopgave.

Kontakt mig for mere information
Afdelingsleder
Hans Langhoff Nielsen
Mobil: +45 2611 9887
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS