Projektforløb

I Process Engineering sikrer vi kvalitet i dine projekter gennem vores projektforløb og vores kvalitetsstyringssystem, der er certificeret i henhold til ISO 9001 af Bureau Veritas.

Vi tilbyder vores ydelser til projektets livscyklus eller som konsulentservice, og med os som din tværfaglige ingeniørpartner er dit projekt i fokus. Vi varetager hele projektet med rapportering til f.eks. styregruppen, indgår i et projektteam med reference til din projektleder eller specifik konsulentydelse under din styring og ledelse.

I vores projektforløb arbejder vi ud fra faserne feasibility study, conceptual og basic design, detailed design, installation samt commissioning og handover, hvor vi tilbyder at håndtere dit projekt fra start til slut.

Kontakt mig for mere information
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

Feasibility study

I vores feasibility study udarbejder vi bl.a. massebalance & spildevands- og produktionsdiagram, fabriksindretning inkl. materiale- og mandskabsflow, zoneinddeling, teknologivalg, teknisk due diligense, skitseforslag på procesanlæg og proceslinjer, forbrugstal utility og CapEx-estimat.

Projektforløb

Conceptual & basic design

I conceptual & basic design fasen udarbejder vi projektbeskrivelse, massebalance & spildevands- og produktionsdiagram, bygningslayout med zoneinddeling, udkast til maskinplan, teknologivalg, procesflowdiagram på procesanlæg og proceslinjer, forbrugstal utility, milepæl tidsplan og CapEx-estimat på +/- 10-20%.

Detailed design

Inden for detailed design står vi for afklaring af produktsammensætning, designkriterier og teknisk design specifikationer (positivliste). Vi fastlægger standarder, procedurer og guidelines for procesanlægsdesignet og udarbejder proces- og instrument diagram, styklister, 3D model af procesanlægget, kravsspecifikation (URS), dokumentationskrav (inkl. CE-mærkning), risikoanalyse (herunder HAZOP), ATEX zoneklassificering, procesbeskrivelse og kontrahering/tilbudsevaluering (teknisk, økonomi og score card). Vi sørger for leverandør afklaring og koordinering, FAT udarbejdelse og afholdelse, CapEx styring og rapportering, samt OpEx forbrugstal.

Projektforløb
Projektforløb

Installation

Vi står for site ledelsen af installation og konstruktion, supervision af mekanisk og elektrisk installation. Vi sørger for sikkerhedskoordination, QA-tilsyn, indkøringsledelse og idriftsættelse af procesanlæg og proceslinjer.

Commissioning & handover

Commissioning & handover er den sidste fase i vores projektmodel, hvor vi bl.a. afleverer anlægsdokumentation inkl. CE-mærkning, dokumentation af aftalte Key Performance Indicators for procesanlægget og proceslinjerne, vi står for nedlukning af projektet og erfaringsudveksler med projektets interessenter.

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner.