Projektledelse

I Process Engineering har vi certificerede projektledere, som med deres teoretiske og praktiske projekterfaring kan gennemføre dit projekt med fokus på leverancer, tidsplan og omkostninger.

En succesfuld gennemførsel af et projekt afhænger i høj grad af de kompetencer, som hele projektteamet har. Særligt projektlederen. Projektledelse er en selvstændig disciplin på samme niveau som ingeniørvidenskab, og hos os anerkender vi, at en projektleder ikke alene har teknisk indsigt, men også kommerciel, kontraktuel og organisatorisk forståelse. I samarbejde med dig og ud fra det konkrete projekt sammensætter vi det optimale projektteam baseret på den aktuelle tidsplan og investering.

Vi hjælper i alle projektets faser. Fra den spæde projektstart til den afsluttende idriftsættelse med projektledelse, projekteksekvering, planlægning og økonomistyring. Læs mere herunder om vores kompetencer inden for projektledelse, og hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt mig for mere information
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

Projektledelse

Vores projektledere kender projektarbejdets “natur” og har fokus på, at et projekt har en specifik start- og slutdato. Undervejs i projektet rapporterer projektlederen til styregruppen. Rapporteringsniveauet aftaler vi med dig ved projektets start, men typisk foregår rapporteringen månedligt og indeholder status på fremdrift, økonomi, timeforbrug, indkøb og evt. forhindringer.

Vores projektledere sikrer, at projektet bliver på sporet, og at de krævede tiltag bliver implementeret undervejs i hele projektforløbet.

Projektledelse
Projektledelse

Projekteksekvering

Projekteksekvering er drejebogen for projektet, og projekteksekveringsplanen udarbejder vi for projekter af et vist omgang, hvor vi beskriver projektet i detaljer. Dokumentet fungerer som projektlederens rettesnor for, hvordan projektet skal gennemføres. I planen beskriver vi alle elementer af projektet som f.eks. prioriteringer, tidsplan, deltagere og sikkerhed.

Projekteksekveringsplanen tilpasser sig til de ændringer, der kan komme i et projekt. Det er dermed et dynamisk værktøj, vi altid deler med dig og bliver godkendt af dig.

Planlægning

Sammen med projektteamet identificerer og beskriver vores projektledere de aktiviteter, der er krævet for at kunne udføre en opgave på et projekt. Vi tidsestimerer alle opgaver ved at samle relevante interessenter i projektet og får deres bud på aktiviteternes rækkefølge og varighed. Informationerne samler vi i det tidsplansværktøj, som vi sammen har valgt til projektet, så du får overblik over omfanget, tid og økonomien på de opgaver, der skal udføres.

En veludført tidsplan bidrager væsentlig til en effektiv projektafvikling ved at:

  • holde styr på aktiviteterne og fremdriften
  • holde styr på milepæle
  • sikre optimal allokering af ressourcer
  • bestemme den kritiske vej (den kortest mulige tid til at fuldføre et projekt eller en fase)
  • potentielt at minimere projektafviklingstiden (“time is money”)
Projektledelse
Projektledelse

Økonomistyring

Projektsponsoren understøtter projektlederrollen i matrixorganisationen ved at give projektlederen den tværfunktionelle autoritet til budgettering og styring af projektøkonomien (CapEx.).

Vores projektledere estimerer (+/-10 til 20%) og budgetterer projektøkonomien i alle projektets faser efter nærmere aftalt kategorisering og detaljeringsniveau. Økonomistyringen under projekteksekveringen kontrollerer vi efter principperne godkendt budget, forpligtet budget, omkostninger at gennemføre og estimeret omkostning ved færdiggørelse.

I samarbejde aftaler projektsponsoren og vores projektledere intervallet for rapportering af projektets økonomi, som indeholder:

  • Budgetopdatering vedr. tillægsordre
  • Økonomiopsummering pr. kategorisering
  • Årsagsforklaring vedr. afvigelser
  • Korrigerende handlinger vedr. afvigelser
  • Betalingsoversigt til likviditetsbudget

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde