Procesdesign

Procesdesign indeholder alle elementer af design af procesanlæg. For Proces Engineering er dette område et af vores væsentligste arbejdsområder, og vi tilbyder at udføre procesdesign inden for vores fire brancher Food & Biotech, Energi, Industri og Pharma.

Procesdesign sker ofte i samarbejde med dig, da du har erfaring med processen og hvilke specielle hensyn, der skal tages lige netop for denne proces. Vores ingeniører og teknikere udarbejder den nødvendige dokumentation for at sikre, at designet af din proces lever op til dine krav og forventninger.

Herunder kan du læse om nogle af de elementer, der typisk indgår i procesdesign.

Kontakt mig for mere information
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

Processimulering

Processimulering er et af de væsentligste værktøjer for vores ingeniører. Det gør det muligt at simulere, hvordan en proces forløber gennem anlægget, så både materialesammensætning, temperatur, tryk og flow bliver kortlagt. På den måde bliver grundlaget for anlægsdesignet etableret i en sammenhængende dokumentationspakke, der kan anvendes som udgangspunkt for detailudlægning af apparater og komponenter i anlægget.

Vores gruppe af højtuddannede kemiingeniører anvender flere internationalt anerkendte processimuleringsprogrammer, og de er ofte i stand til allerede på et Conceptual Design niveau at udarbejde de første vurderinger af investeringsomfanget for et nyt procesanlæg.

Procesdesign
Procesdesign

Proces Flow Diagrammer

Et af startpunkterne for egnineering af et procesanlæg er Proces Flow Diagrammet (PFD), der samler alle de fundamentale forhold om de processer, der skal gennemføres i anlægget.

Med PFD kortlæggger vi alle masse- og energistrømme og fastlægger tryk og temperatur på hver enkelt af disse strømme. Massestrømmene bliver beskrevet både med en procentvis fordeling på forskellige komponenter og i en samlet opgørelse over massestrømmen, der kan være angivet i kg/h eller Nm3/h.

Vi anvender PFD’en stringent i projektforløbet, så det hele tiden er veldefineret, hvad designgrundlaget for udstyr og komponenter er. På den måde – og i tilfælde af ændringer undervejs – sikrer vi et konstant overblik over konsekvensen af sådanne ændringer.

Procesbeskrivelse

Proces Flow Diagrammet giver en god oversigt over de processer, der er i forløbet i et procesanlæg og kan i visse tilfælde stå alene i en dialog mellem personer med erfaring i processimulering. Men når den øvrige del af projektteamet som bl.a. de, der skal programmere styresystemet, er det nødvendigt at udarbejde en procesbeskrivelse, for hvordan de enkelte procestrin skal udføres.

Vi udarbejder systematiske procesbeskrivelser, der gør det muligt for andre end procesfolk at sætte sig hurtigt og effektivt ind i forholdene, ligesom at vi sikrer, at der er en klar og velbeskrevet procesbeskrivelse til brug ved myndighedsgodkendelse.

Procesdesign
Procesdesign

PI Diagram

PI Diagram (Piping and Instrumentation Diagram) er et detaljeret rør- og komponentdiagram. Det bruges i procesindustrien, hvor man på en gennemskuelig og systematisk måde kan danne sig et overblik over procesudstyret og dets sammenhæng.

3D rørdesign

Design af rørsystemer er ikke altid ligetil. Specielt ikke når der er tale om damp, køleanlæg, vidtstrakte rørsystemer eller sanitære installationer med rørføring i rene områder.

I Process Engineering designer, beregner og dokumenterer vi rørsystemer til alle formål inden for procesindustrien. Det gør vi bl.a. ud fra idéoplæg og eksisterende PI Diagrammer.

Procesdesign

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner