HAZOP

HAZOP står for ”Hazard and Operability”. HAZOP-analysen er en systematisk og struktureret metode, der bliver anvendt i industrien – især i kemisk procesindustri og olie- og gasindustrien – til at identificere og analysere potentielle farer, driftsproblemer og uønskede hændelser i designet af et anlæg eller en proces.

HAZOP bliver primært anvendt under designfasen af et anlæg eller en proces, men kan også bruges i eksisterende anlæg til at evaluere og forbedre sikkerheden og driften. Resultaterne af HAZOP bliver dokumenteret i en rapport, der indeholder en liste over identificerede farer, risikovurderinger og anbefalinger til forbedringer. Disse kan bruges til at informere om designbeslutninger og risikostyringsstrategier.

Kontakt mig for mere information
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

De vigtigste trin i en HAZOP

  • Definition af HAZOP-team – et team af eksperter, herunder ingeniører, operatører og sikkerhedspersonale, bliver samlet for at gennemføre HAZOP.

  • Identifikation af styreelementer – det system eller den proces, der skal undersøges, bliver opdelt i mindre sektioner som rørledninger, ventiler, pumper og tanke.

  • Valg af procesvariable –for hver sektion bliver de vigtigste driftsparametre, der skal evalueres, identificeret. Dette kan omfatte tryk, temperatur, flow og kemisk sammensætning.

  • Generering af ledeord – ledeord er ord eller sætninger, der bliver anvendt til at udfordre hvert driftsparameter for at identificere potentielle afvigelser. Dette kan omdatte ”for lavt”, ”for højt” og ”intet”.
  • Gennemgang af sektioner – for hver sektion udfører teamet en brainstorming session for hver kombination af procesvariable og ledeord for at identificere potentielle afvigelser eller farer, der kan opstå som følge af situationen. Som eksempel sættes ”flow” (procesvariable) sammen med ”intet” (ledeord), hvilket resulterer i en situation med intet flow for den specifikke sektion.

  • Vurdering af risiko – de identificerede afvigelser og farer bliver evalueret for at vurdere deres risiko og alvorlighed. Det kan omfatte brug af risikomatricer eller andre værktøjer til at kvantificere risikoniveauer (herunder evalueres også eksisterende sikkerhedsforanstaltninger).

  • Udvikling af handlinger – baseret på de identificerede risici og afvigelser udvikler teamet forslag til handlinger eller forbedringer, der kan implementeres for at reducere eller eliminere risikoen for uønskede hændelser.

Det tilbyder vi

Vi kan facilitere HAZOP-analysen og håndtere alle ovenstående punkter. Vi administrer det team, der sikrer, at du får gennemført en HAZOP-analyse, vi definerer de punkter, som en HAZOP-analyse skal indeholde, vi sikrer overblikket over processen og hvem, der har kompetencerne til at medvirke i HAZOP-teamet. Vi faciliterer, at der bliver afholdt møder med relevante interessenter og rapporterer HAZOP-resultaterne. Samtidig kan vi også være deltager i HAZOP-teamet inden for specifikke områder.

HAZOP

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde