CE-mærkning

Hvad er CE-mærkning, hvordan sikrer du, at dit produktionsanlæg lever op til kravene, og hvordan kan Process Engineering hjælpe dig? Læs med her på siden, og bliv klogere på, hvad du skal forholde dig til.

CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked.

Når en producent opnår CE-godkendelse af et produkt, erklærer producenten på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning. Samtidig garanterer producenten, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS, EU’s 27 medlemsstater og EFTA-landende Island, Norge og Liechtenstein) samt Tyrkiet.

Dette gælder også for produkter, der er produceret i tredjelande, og som sælges inden for EØS og i Tyrkiet.

Kontakt mig for mere information
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

Lever produktionsanlægget op til kravene?

Før et maskinanlæg må tages i brug, skal der være foretaget en CE-mærkning af maskiner og anlæg med baggrund i et teknisk dossier, som skal udarbejdes af fabrikanten. Foruden tegninger, beregninger, forsøgsresultater og oversigter m.m. skal det tekniske dossier indeholde en risikovurdering samt en brugsanvisning for anlægget.

CE-mærkning af et anlæg kan være komplekst, fordi arbejdet kan omfatte ældre maskiner uden overensstemmelseserklæring, eller maskinanlæg hvor slutbrugeren har haft et ønske om at integrere sit eget styringskoncept. Ofte vil der også indgå ikke-selvstændigt fungerende leverancer af enkeltmaskiner.

Slutbrugeren skal dermed betragtes som fabrikant og er ansvarlig for at overholde direktiverne i forhold til CE-godkendelse.

Afgrænsning af opgaven ved CE-mærkning af maskiner

Vi kan hjælpe dig med at afgrænse opgaven rationelt med henblik på minimalt tidsforbrug og med sigte på forenkling af dokumentationen.

Udarbejdelse af teknisk dossier og risikogranskning kan udføres for enkeltmaskiner, samlinger af maskiner, produktionslinjer eller fabriksafsnit. Samtidig med at CE-mærkning bliver foretaget, vil anlæggets tekniske dokumentation blive gennemgået.

I Process Engineering har vi en stærk position, hvad angår viden om direktivernes krav, samt omkring en praktisk og rationel udførelse af en CE-mærkning. Det er erfaringsmæssigt væsentligt at forberede CE-mærkningsarbejdet under projekterings- og indkøbsfasen, således at der bliver stillet de relevante krav til leverandørers dokumentation og mærkning af enkeltleverancer.

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner