ATEX

Hvad er ATEX-direktivet og ATEX-mærkning? Hvordan skal du forholde dig til det, og hvordan kan Process Engineering hjælpe dig? Læs med her på siden og få svar på spørgsmålene.

ATEX er de regler, der gælder for henholdsvis udstyr til brug i eksplosionsfarlig atmosfære og for arbejde, hvorved der er fare for eksplosion. Reglerne for indretning af udstyr kan du finde i direktiv 2014/34/EU, mens du kan finde reglerne for udførelse af arbejde, som indebærer fare for eksplosion, i direktiv 1999/92/EF.

Begge direktiver kaldes i daglig tale for ATEX-direktivet, selvom der altså er tale om to forskellige regelsæt. Direktivet består derfor af to regelsæt; et indretningsdirektiv og et anvendelsesdirektiv. Indretningsdirektivet sikrer fri bevægelighed indenfor EU for elektriske og mekaniske produkter, mens anvendelsesdirektivet sikrer arbejdstagere imod konsekvenserne af eksplosioner med forebyggelse. Produkter, der opfylder indretningsdirektivet, skal CE-mærkes og bære den særlige mærkning, der foreskrives direktivet. Anvendelsesdirektivet kræver klassificering af arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosionsfarlig atmosfære.

Kontakt mig for mere information
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

Hvor gælder det?

Alle der fremstiller maskiner eller udstyr til brug i eksplosionsfarlig atmosfære, eller som indeholder eksplosionsfarlig atmosfære, skal opfylde ATEX-direktiv 2014/34/EU. Ved udstyr, der er omfattet af Maskindirektivet, skal kravene heri vedrørende eksplosionssikring også opfyldes. ATEX gælder både for eksplosive atmosfærer bestående af en blanding af atmosfærisk luft med gas, støv, eller hvor begge dele indgår.

ATEX er med få undtagelser gældende i alle kommercielle miljøer såvel i industrier baseret på land som på faste offshore installationer og i mineraludvindingsindustri på land eller under jorden. Overholdelse af direktiverne kan vi hjælpe jer med.

Læs Arbejdstilsynets vejledning omkring arbejde i eksplosiv atmosfære.

Herover ser du en animationsvideo af en ATEX-ulykke på en amerikansk sukkerfabrik.

Vores ydelser inden for ATEX-direktivet

Vi tilbyder hjælp med løsninger i forhold til ATEX-direktivet. Vi står for udarbejdelsen af eksplosionssikringsdokumenter i henhold til direktivet 1999/92/EF, og vi rådgiver om alle tænkelige forhold vedrørende ATEX med udførelse af analyser, risikovurderinger og dokumentation og kan varetage kontakten til eventuelle bemyndigede organer og myndigheder.

Hvis du gerne vil løse opgaven selv internt, men har brug for sparring, stiller vi gerne op og giver vores bud på, hvordan vores ydelser kan hjælpe jeres egne medarbejdere i opstartsfasen. Vi stiller selvfølgelig også op, hvis du har brug for os til at løse hele opgaven.

Vores generelle ydelser inden for området er rådgivning om direktiverne, analyse, risikovurdering ift. 2014/34/EU og 1999/92/EF, udarbejdelse af brugervejledninger, anvisninger og teknisk dossier, klassificering af ATEX-zone, udarbejdelse af eksplosionssikringsdokumenter og ATEX-mærkning med opmærkning af områder og anlæg.

Vi tilbyder zoneklassifikation og tjek af om kategori og udstyr er i overensstemmelse med de zoner, som de optræder i.

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde