Myndighed

Som virksomhed skal man naturligvis overholde gældende lovgivning og herunder sikre, at produktionsanlæg er CE-mærket, og at der er lavet vurdering omkring ATEX-zoner.

Før et maskinanlæg må tages i brug, skal der være foretaget en CE-mærkning af maskiner og anlæg. CE-mærkning af et anlæg kan være komplekst og omfatter ofte nyt såvel som gammelt produktionsudstyr, som er underlagt forskellige direktiver afhængigt af alder. Slutbrugeren er ansvarlig for at overholde direktiverne i forhold til CE-mærkning.

Herunder kan du læse mere omkring vores ydelser inden for CE-mærkning, ATEX, samt brandsikkerhed.

Kontakt mig for mere information
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

CE-mærkning

CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked.

Vi kan hjælpe dig med at afgrænse opgaven rationelt med henblik på minimalt tidsforbrug og med sigte på forenkling af dokumentationen.

Myndighedsgodkendelse
Myndighedsgodkendelse

ATEX

ATEX er de regler, der gælder for henholdsvis udstyr til brug i eksplosionsfarlig atmosfære og for arbejde, hvorved der er fare for eksplosion.

Vi tilbyder certificering og CE-mærkning af udstyr i forhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU og selve varetagelsen af kontakten til eventuelle bemyndigede organer og myndigheder.

Brandsikkerhed

Brandsikkerheden for et projekt bliver beskrevet i en Brandstrategi og bliver typisk opnået gennem en kombination af passiv sikring (optimalt anlægslayout, materialevalg, brandvægge m.v.), brandslukningsmateriel og brandtekniske installationer.

Vi tilbyder at udarbejde Brandstrategien i forhold til bygningsreglementet og relevante bekendtgørelser for projektet, og vi varetager kontakten til relevante myndigheder.

Myndighedsgodkendelse

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner