Procesingeniør

Procesingeniørens rolle er afgørende for designet af et procesanlæg. Som procesingeniør er man ansvarlig for at analysere og designe produktionsprocesser og bidrager til at sikre effektiv og sikker drift af procesanlæggets faciliteter.

I Process Engineering løser vores procesingeniører opgaver med alt fra processimulering og modellering, PFD (Process Flow Diagram) & P&ID (Process and Instrumentation Diagram), udstyrsdimensionering, materiale- og energibalancer, processikkerhed og risikovurdering, overholdelse af regler og standarder, samt idriftsættelse.

Procesingeniørens opgaver

PFD og P&ID
Et af startpunkterne for engineering af et procesanlæg er PFD, der samler alle de fundamentale forhold om de processer, der skal gennemføres i anlægget. P&ID er et detaljeret rør- og komponentdiagram, som bruges i procesindustrien til at danne sig et overblik over procesudstyret og dets sammenhæng. Med disse angiver man udstyrstyper, størrelser og placeringer, og samtidig identificerer man sikkerhedssystemer og procesforbindelser.

Vores procesingeniører udvikler både PFD’ere og P&ID’ere for at skildre det overordnede procesflow, udstyrslayoutet og de instrumenteringskrav, der er til anlægget. Med PFD kortlægger vi alle masse- og energistrømme og fastlægger tryk og temperatur på hver enkelt af disse strømme. Mens vi med P&ID kortlægger detaljerede procesdata om rør og rørstørrelser, rørnummerering, komponenter, komponentnummerering og sammenhængen mellem instrumenterings- og kontrolanordninger til brug for optegning af hele procesanlægget i 3D og selve anlæggets opbygning.

Procesingeniør
Procesingeniør

Udstyrsdimensionering
Procesingeniøren bestemmer specifikationer og krav til procesudstyr som reaktorer, separatorer, destillationskolonner, pumper og varmevekslere. De vælger passende udstyr baseret på faktorer som kapacitet, effektivitet, pålidelighed og kompatibilitet med procesbetingelser og feedstock egenskaber.

Materiale- og energibalancer
Vores procesingeniører udfører materiale- og energibalancer for at sikre, at processen fungerer effektivitet og opfylder produktkvalitetsspecifikationer. De sporer materialer og energiflow gennem anlægget, identificerer potentielle flaskehalse eller ineffektiviteter og foreslår løsninger til at optimere ressourceudnyttelse og minimere affaldsgenerering.

Processikkerhed og risikovurdering
Vi udfører HAZOP, processikkerhedsanalyser og risikovurderinger for at identificere potentielle farer, sikkerhedsrisici og operationelle udfordringer forbundet med procesanlægget. I den forbindelse udvikler vi sikkerhedsprotokoller, nødberedskabsplaner og foranstaltninger for at forhindre ulykker.

Overholdelse af regler og standarder
Vores procesingeniører sikrer, at designet af procesanlægget overholder relevante normer og standarder.

Idriftsættelse
Vores procesingeniører yder teknisk ekspertise og support under idriftsættelse og opstartsfasen af procesanlægget. De overvåger udstyrsinstallation, systemtestning og procesoptimeringsaktiviteter for at sikre problemfri opstart ydelsesvalidering og overgang til fuldskala drift.

Velkommen

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde