Maskiningeniør

En maskiningeniør spiller en afgørende rolle i designet af et procesanlæg og bidrager med sin ekspertise for at sikre funktionalitet, effektivitet og sikkerhed i komplekse systemer.

I Process Engineering løser vores maskiningeniører opgaver med alt fra udstyrsvalg og specifikation, rørdesign og layout, varme- og masseoverføringsberegninger, udstyrs- og systemintegration, sikkerheds- og reguleringsmæssig overholdelse, omkostningsestimat og optimering, samt designdokumentation.

Maskiningeniørens opgaver

Udstyrsvalg og specifikation
Vores maskiningeniører identificerer det nødvendige udstyr til procesanlægget som pumper, kompressorer, varmevekslere, reaktorer og lagertanke.

Rørdesign og layout
En maskiningeniør designer de rørsystemer, der transporterer væsker og gasser igennem procesanlægget. Det indebærer at bestemme rørdimensioner, ruter, understøttelser og forbindelse for at sikre korrekte flowhastigheder, trykniveauer og materialekompatibilitet.

Varme- og masseoverføringsberegninger
Maskiningeniørerne udfører beregninger for at dimensionere varmevekslere, reaktorer og andet udstyr, der er involveret i varmeoverføringsprocesserne.

Maskingeniør
Maskingeniør

Udstyrs- og systemintegration
Vores maskiningeniører koordinerer integrationen af forskellige mekaniske komponenter og systemer i procesanlægget. De sikrer en problemfri interaktion mellem udstyr, rørledninger, instrumentering og kontrolsystemer for at opnå overordnede procesmål og driftssikkerhed.

Overholdelse af regulativer
Vi sørger for at designet af procesanlægget overholder sikkerhedsstandarder og regulativer. Vi identificerer potentielle farer, vurderer risici og implementerer sikkerhedsforanstaltninger.

Omkostningsestimat og optimering
Vi vurderer omkostningskonsekvenserne af forskellige designmuligheder og foreslår løsninger, der balancerer ydeevnekrav med budgetbegrænsninger. Vi optimerer udstyrsstørrelse, materialevalg og konstruktionsmetoder for at opnå et omkostningseffektivt anlægsdesign.

Designdokumentation
Vores maskiningeniører udarbejder detaljerede tegninger, specifikationer og tekniske dokumenter og sikrer samtidig, at designdokumentationen overholder standarder.

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde