Arbejdsmiljøkoordinator

I Process Engineering har vi et team af kvalificerede og certificerede Arbejdsmiljøkoordinatorer, som dagligt er tilknyttet såvel bygge- og anlægsprojekter som installationsprojekter. Har du brug for en Arbejdsmiljøkoordinator i dit projekt, så lad os hjælpe dig.

En Arbejdsmiljøkoordinator er en lovpligtig funktion og en betydelig del af ethvert projekt, som sikrer, at bygherren udpeger en eller flere personer til at koordinere for sikkerhed og sundhed ved bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere er beskæftiget samtidig.

Arbejdsmiljøkoordinatoren er bygherrens repræsentant, og sammen skal de sikre, at samarbejdet med hensyn til planlægning, afgrænsning og koordinering sker jf. Bygherrebekendtgørelsen nr. 117 – 5 feb. 2013 og derved minimerer udstedelse af påbud, som evt. kan sinke projektet. Samtidig udfærdiger koordinatoren Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), hvor mere end 10 personer på byggepladsen bliver involveret.

Plan for Sikkerhed og Sundhed skal indeholde

En PSS skal indeholde og beskrive:

  • Organisationsdiagram
  • Byggepladstegning
  • Tidsplan
  • Færdselsområderne
  • Områder hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere
  • Områder hvor arbejdet medfører særlige risici
  • Procedurer for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v.
  • Angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
  • Specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde
Alle forhold, der vil være under projekteringen og senere i byggeperioden, skal beskrives. Alle faser i et projekt er dynamiske, og derfor skal PSS’en opdateres løbende, hvilket vores Arbejdsmiljøkoordinator sørger for.
Sikkerhedskoordinator

Det tilbyder vi

Vi tilbyder erfarne Arbejdsmiljøkoordinatorer til dit projekt, og med mange års erfaring inden for anlægsbygning og myndighedsbehandling er vi en uvildig partner. Vi varetager din virksomheds rolle som Arbejdsmiljøkoordinator, samarbejder om de opgaver, der skal løses af bygherren og de projekterende, står for det forebyggende arbejde og effektiviserer byggepladsens sikkerhedsarbejde.

Samtidig synliggør vi, at arbejdsmiljøindsatsen er væsentlig for både din virksomhed, bygherren og byggeopgavens parter. Vi står for, hvordan arbejdsmiljøspørgsmål kan løses i et helhedsperspektiv i sammenhæng med bygherrens og virksomhedens politikker, mål og rammer. Derudover arbejder vi forebyggende, så arbejdsskader undgås, og sundhed fremmes.

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde