Tryktabsberegning

Vi anvender programmet SINETZ til tryktabsberegning og simulering af driftssituationer i rørsystemer og netværk. Tryktabsberegning anvender vi blandt andet til kapacitetsberegning, tekniske funktioner og sikkerhed.

Tryktabsberegning omfatter generelt alle typer anlæg med transport af væsker og gas. Dette dækker over fjernvarmesystemer, ventilationsanlæg, røggassystemer, sprinkleranlæg, olietransportledninger, dampledninger, kondensatledninger, køleanlæg, varmepumpeanlæg og rør til og fra sikkerhedsventiler. For at et anlæg i sin helhed lever op til kundens og eventuelt også officielle krav, indgår resultater af kombineret kapacitets- og tryktabsberegninger i specifikationer af dimenioner af rør og komponenter.

Vi anvender beregningsprogrammet SINETZ til at beregne strømningsprocesser, udføre teknisk analyse af driftssituationer og dokumentere tryktab, driftspunkt af pumper, trykforhold i rørsystemer og NPSH (Net Positive Suction Head).

Kontakt mig for mere information
Martin Stubkjær
Afdelingsleder, Fredericia
Telefon: +45 6011 2173

Det tilbyder vi

Vi tilbyder at gennemføre den nødvendige tryktabsberegning og sikrer på den måde, at beslutninger om en konkret udførelse af et anlæg bliver fortaget ud fra et funderet grundlag.

Vores rapport giver et overblik over de fysiske forhold i processen i en overskuelig grafisk resultatspræsentation med massestrømme i rør og tryk, temperatur og densitet i knudepunktet.

Tryktabsberegning

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde