Beregning af sikkerhedsaflastningssystem

Et forkert design af et sikkerhedsaflastningssystem kan medføre skader og ulykker. Et design i god orden bidrager derimod til at opnå et anerkendt sikkerhedsniveau.

Sikkerhedsventiler, sprængplader, vakuumventiler, udluftningsrør og andre sikkerhedsindretninger bliver i stort omfang anvendt i industrielle anlæg til sikring af trykbeholdere, rørsystemer og lagertanke mod et potentielt skadeligt tryk – overtryk såvel som undertryk. Resultater fra HAZOP og andre analysemetoder medfører essentiel viden om det værst tænkelige scenarie og en mindste krævet kapacitet, som et sikkerhedsaflastningsystem skal leve op til.

Overholdelse af krav i relevante standarder er væsentlige for at sikre korrekt kapacitet og sikker funktion af et sikkerhedsaflastningssystem. Vores systematiske undersøgelser af tænkelige scenarier, beregninger og design af et sikkerhedsaflastningssystem omfatter generelt alle typer procesanlæg med transport og oplag af væsker og gasser.

Kontakt mig for mere information
Martin Stubkjær
Afdelingsleder, Fredericia
Telefon: +45 6011 2173

Det tilbyder vi

I Process Engineering udarbejder vi en beregningsrapport, som skaber sammenhæng mellem tænkelige scenarier for potentielt skadelige tryk i et anlæg, anlæggets maskimalt tilladte arbejdstryk og krav til beregninger og udførelse af et sikkerhedsaflastningsystem i henhold til standarder.

Dokumentationen af et eksisterende eller nyt sikkerhedsaflastningssystem omfatter krav til kapacitet og acceptkriterier i standarder som f.eks. standarder i ISO 4126-serien og EN 13136. Herunder med krav til et maksimalt tryktab i rør før og efter en sikkerhedsventil.

En beregningsrapport fra os kan indgå i et Teknisk Dossier som dokumentation for, at standardiserede krav til et sikkerhedsaflastningsystem er overholdt.

Sikkerhedsaflastningsystem

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner