Konstruktion

I Process Engineering tilbyder vi projektering og planlægning af dit projekt. Store som små. Vores projektledere, ingeniører og teknikere sikrer, at projektet bliver gennemført sikkert og inden for de økonomiske rammer for projektet. Vores projektledere har stor erfaring med at gennemføre tekniske projekter og har dig med hele vejen i form af frekvent rapportering omkring projektets fremdrift.

Vi råder over moderne udstyr til beregning af konstruktioner og stålkonstruktioner. Vores beregningsværktøjer er meget fleksible, og de giver store muligheder for ændring af laster, profiler og materialer under konstruktionsfasen. Vi beregner og designer konstruktioner og i henhold til gældende Eurocodes, DS/EN 1991 og DS/EN 1993, men vi kan selvfølgelig også bruge andre normer som grundlag for beregningen af din stålkonstruktion.

Vi designer maskiner og udstyr til alle former for industri. Vi har erfaring med alt fra udviklingsfase, produktionsdokumentation til modning af maskiner og udstyr til nutidens fremstillingsmetoder. Vi anvender Autodesk Inventor, Robot Structural Analysis, NASTRAN In-CAD og Advanced Steel til at udføre følgende tegninger og lister:

  • Konstruktionstegninger i 2D/3D
  • Fremstillingstegninger
  • Tegninger til montagebrug og manual
  • Komponentlister/styklister
  • Beregninger

Læs mere herunder om vores beregningsværktøjer, og hvad vi kan tilbyde dig i beregningen af din stålkonstruktion.

Kontakt mig for mere information
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

FEA & FEM

I Process Engineering tilbyder vi de to beregningsmodeller FEA (Finit Element Analysis) og FEM (Finit Element Method) inden for alle former for styrkeberegning og termiske beregninger.

Vi anvender FEA og FEM til strukturelle modelleringer af specialfremstillede trykbærende dele til rørsystemer og trykbeholdere og som værktøj i designfasen til optimering af komponenter i produktudvikling.

Læs mere om Stålkonstruktioner
Trykbærende anlæg

Trykbeholderberegning

Vi dokumenterer og beregner dine beholdere og trykbærende anlæg efter AT’s bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr og Trykudstyrsdirektivet (PED). Vi anvender blandt andet PD 5500, ASME VIII, EN 13445, EN 13480 og AD 2000 Merkblätter i vores arbejde.

Vi står for den daglige kontakt med de bemyndigede organer, vi sørger for hele tiden at være opdateret med alle de nye regler og direktiver, og vi leverer en hurtig og prisgunstig sagsbehandling.

Rørstressanalyser

Rørsystemer som damprør, olierør og fjernvarmerør har stor spændingsbelastning på både bøjninger, bæringer og pumpeflanger på grund af temperaturudvidelser og store variationer i tryk. I Process Engineering udarbejder vi rørstressanalyser, beregninger og giver ændringsforslag til rørsystemer efter gældende normer.

Vi designer og specificerer ud fra idéoplæg, eksisterende isometrier og PI Diagrammer.

Beregning
Beregning

Tryktabsberegning

Resultater af kombineret kapacitets- og tryktabsberegninger indgår i dimensioneringen af rør og komponenter, så et anlæg i sin helhed lever op til kundens og eventuelt også myndighedskrav.

I Process Engineering anvender vi SINETZ til beregning af strømningsprocesser, teknisk analyse af driftssituationer, og dokumentation af tryktab, driftspunkt af pumper, trykforhold i rørsystemer og NPSH.

Beregning af sikkerhedsaflastningssystemer

Sikkerhedsventiler, sprængplader, vakuumventiler, udluftningsrør og andre sikkerhedsindretninger bliver anvendt i stort omfang i industrielle anlæg til sikring af trykbeholdere, rørsystemer og lagertanke mod et potentielt skadeligt tryk, overtryk såvel som undertryk.

Vi udarbejder en beregningsrapport, som skaber sammenhæng mellem tænkelige scenarier for potentielt skadelige tryk i et anlæg, anlæggets maksimalt tilladte arbejdstryk og krav til beregninger og udførelse af et sikkerhedsaflastningssystem i henhold til standarder.

Konstruktion

Robot Structural Analysis

Robot Structural Analysis er et anerkendt beregningsprogam til dimensionering og eftervisning af stålkonstruktioner. Med programmet efterviser vi konstruktioner udført i almindeligt konstruktionsstål i henhold til EN 1993 (også kaldt Eurocode 3).

I Process Engineering anvender vi Robot Structural Analysis til at flytte fokus fra tidskrævende eftervisninger af konstruktionselementer til et bedre og mere effektivt design af konstruktionen, som bedre opfylder de funktionelle behov.

Allerede definerede konstruktioner kan hurtigt optegnes, og hvis alle forudsætningerne er kendt, kan beregningerne foretages relativt hurtigt. Beregningsprogrammet er samtidig med til at give en indikation af, hvilke elementer der bør ændres og i givet fald til hvad. Det sparer tid, så du undgår iterative processer eller udledning af matematiske udtryk for nødvendig bæreevne.

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde