Ventilation

Skal du have etableret et effektivt ventilationssystem? Så lad os hjælpe dig.

Et lovpligtigt og effektivt ventilationssystem skal etableres i forbindelse med alle processer, der udvikler støv og gasser. Det kan være et centralt placeret ventilationsanlæg eller mindre lokale anlæg ved de enkelte processer. Det gælder både i produktionen, hvor der skal være procesventilation, rumventilation eller ventilationsanlæg, samt i de administrative lokaler, hvor der ønskes komfortventilation.

Procesventilation er ventilation i produktioner og består af udsugning af restforurening fra diverse processer, samt indblæsning af frisk luft udefra. For at opnå en bedre driftsøkonomi anbefaler vi at anvende et ventilationsaggregat, hvori der er monteret en varmeveksler. Veksleren opvarmer indblæsningsluften via den udsugede luft i koldere perioder.

Komfortventilation består af udsugning og indblæsning af frisk luft. Der er krav om, at indblæsningsluften skal kunne opvarmes, og derfor anvender man et komplet aggregat med ventilatorer, filter, varmeflade/varmevekslere og evt. køleflade.

Det tilbyder vi

Vi kan hjælpe med at få etableret et effektivt ventilationssystem og i forhold til valg af principper, valg af leverandører, specificering af systemet, dimensionering af systemet ud fra gældende lovgivning, tegning af systemet, dokumentation af systemet og udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesmanual.

Procesventilation og Ventilationssystem

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner