Varmepumper

Varmepumper i procesindustrien

Varmepumper har været anvendt i mange år til rumopvarmning og produktion af varmt vand til husholdningsbrug. I de senere år er der dog fremkommet nye maskiner/teknologier, der gør det muligt at anvende varmepumper ved temperaturer der er relevante for procesindustrien.

Derved får man i procesindustrien mulighed for at udnytte lavtemperatur-spildvarme og føre den tilbage til processen ved en højere temperatur. Hvis dette skal lykkes med en god virkningsgrad og økonomi, kræver det ofte en nøjere analyse af energiflowene og deres samspil med en varmepumpe.

Process Engineering kan assistere med rådgivning omkring
  • Valg af varmepumpetype og det optimale kølemiddel (Ammoniak, CO2, Propan, Isobutan, Vanddamp, HFC m.m)
  • Analyse af energiflow og temperaturniveauer samt samspillet mellem disse og de forskellige varmepumpeløsninger
  • Procesoptimering i forbindelse med indførelse af varmepumpe

En normal procesinstallation består ofte af en kølemaskine til kuldeproduktion og et olie/gasfyr til varmeproduktion, fordi de 2 maskiner leveres af forskellige leverandører, der hver har sit eget fokusområde.

Process Engineering yder uvildig rådgivning og ser derfor produktionsprocessen som en helhed på tværs af discipliner som fx varme- og kuldeproduktion. Derfor kan Process Engineering i mange tilfælde levere en mere optimal løsning på produktionsprocessens køle- og varmebehov

Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183