Simulering

Simulering anvendt til procesoptimering

Ved begrebet simulering forstås, at man ved hjælp af fysiske modeller (mekaniske, termodynamiske, fluid mekaniske etc) beskriver et system/en proces med matematiske ligninger.

For eksempel kan en produktionsproces ofte nedbrydes i enkeltprocesser, der kan beskrives rent matematisk i form af ligninger. Hvis man tillige kender sammenhængen mellem enkeltprocesserne, og kan beskrive disse sammenhænge rent matematisk, kan man opstille en samlet matematisk model for hele processen.

Fordelen er her, at man i den matematiske model ret hurtigt kan ændre parametre og få en god vurdering af, hvordan ændringen påvirker hele processen. Man behøver med andre ord ikke at udføre et fysisk forsøg for at se effekten af en ændring, men kan finde de optimale procesparametre rent beregningsmæssigt, inden man ændrer den fysiske proces.

Process Engineering har værktøjer og knowhow til mange typer simulering, og eksempler på udførte projekter er:

Køling og frysning af produkter
  • Hvad kan man gøre for at øge køle/fryse-kapaciteten?
  • Hvad kan man gøre for at få køle/fryse processen mere energieffektiv?
  • Hvad kan man gøre for at få bedre produktkvalitet?
  • Hvilken køle/fryse proces giver den bedste produktkvalitet samt bedste energieffektivitet?
Tørring og inddampning
  • Hvilke procesparametre kan man ændre på for at øge kapaciteten?
  • Hvordan kan man energioptimere processen ved ombygning eller ved ændring af procesparametre?
Rørsystemer
  • Hvordan påvirkes rørsystemer rent mekanisk ved opvarmning/nedkøling?
  • Hvor skal rørsystemet spændes fast, og hvor skal det lejres bevægeligt for at undgå overbelastning?
  • Hvor skal man placere kompensatorer eller andre fleksible komponenter til at optage udvidelse?

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak omkring mulighederne med simulering.

Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183