Sikkerhedskoordinator for byggepladser

Sikkerhedskoordinator for byggepladser

Den lovpligtige sikkerhedskoordinator

Når to eller flere arbejdsgivere tilsammen beskæftiger flere end ti personer på en byggeplads, har bygherre pligt til at udpege en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, som har praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejder, og som har kendskab til byggeriets aktører.

For at kunne varetage denne opgave stiller loven krav om, at personen gennemfører en særlig arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedskoordinatorer.

Process Engineering tilbyder erfaren sikkerheds koordinator til dit projekt. Med mange års erfaring inden for anlægsbygning og myndighedsbehandling til industrien er Process Engineering din uvildige partner ved byggeprojektet.

Vi tilbyder at varetage:
  • Virksomhedens rolle som sikkerhedskoordinator
  • Samarbejde om de opgaver, der skal løses af bygherren og de projekterende
  • Det forebyggende arbejde og effektivisere byggepladsens sikkerhedsarbejde
  • At synliggøre at arbejdsmiljøindsatsen er væsentlig for både din egen virksomhed, bygherren og byggeopgavens parter
  • Hvordan arbejdsmiljøspørgsmål kan løses i et helhedsperspektiv i sammenhæng med bygherrens og virksomhedens politikker, mål og rammer
  • At arbejde forebyggende, så arbejdsskader undgås og sundhed fremmes

Kontakt os i dag, vi er klar til at besvare dine spørgsmål omkring sikkerhedskoordinator for byggepladser.