• Dansk

Senior prosjektleder med erfaring innenfor prosessindustrien!

Brenner du for prosessdesign og motiveres du av å være med på å starte en avdeling opp i Norge? Så skal du søke denne stillingen.

Om virksomheten
Process Engineering Norge A/S er et nyetablert datterselskap for Process Engineering A/S i Danmark. I Danmark serviserer PE prosessindustrien innenfor næringsmiddel, kjemisk, farmasøytisk, tradisjonell industri og olje- & gass. Firmaet ble grunnlagt i 1999 og er 100 % privateid. Selskapet har siden starten opplevd en sunn og positiv vekst både i omsetning og medarbeidere. Medarbeiderstaben teller i dag ca. 112 rådgivende ingeniører og teknikere med stor erfaring.

Av vesentlige arbeids- og ansvarsoppgaver kan nevnes:

 • Prosjektledelsesansvar for både kommersiell- & teknisk ledelse under prosjektafvikling av større prosjekter og assisterende funksjon omkring salg av leveranser.
 • Utarbeidelse av massebalanser, prosess flow diagram, PID og maskinplaner.
 • Utvelge egnet prosessteknologi & utarbeidelse av prosessdesign i samarbeide med kunder og leverandører.
 • Dimensjonering av prosessanlegg & -komponenter.
 • Deltagelse i installasjon og idriftsettelse av prosessanlegg hos kunden.
 • Inspeksjon (FAT og SAT) hos leverandører / kunder
 • Innsamle og validere anleggs- og utstyrsdokumentasjon for å sikre at dette lever opp til gjeldende regler
 • Rådgivende ingeniørarbeide utført for kunder

Arbeidsbeskrivelse:
Oppgavene er meget varierte og kan strekke seg fra oppgaver av få timers varighet, til lengre-varende prosjekterings- og konsulentoppgaver. Arbeidsstedet vil avhenge av den enkelte oppgave og ofte være en kombinasjon av arbeide på kontoret og hos kundene. Det er snakk om en meget selvstendig og spennende stilling, hvor det blir rik mulighet for å arbeide med mange forskjellige problemstillinger som utvelges og tilpasses etter dine kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner og erfaring:

  • Du er utdannet f.eks. ingeniør (evt. maskiningeniør), maskinmester eller tekniker.
  • En del års erfaring innenfor prosessdesign til spesielt næringsmiddel-, men i tillegg kjennskap til f.eks. meieri-, bryggeri-, biotek- og olje & gass bransjen vil være en fordel.
  • En grundig og systematisk analytisk innfallsvinkel til oppgaver.
  • Kjennskap til hygienisk design og tekniske bransjestandarder vil være en fordel.
  • Behersker IT som ditt arbeidsredskap (MS Office, Project & Visio, og CADsystemer.
  • Som person er du proaktiv, selvkjørende, trives med å arbeide med mange ulike oppgaver.
  • Du er en imøtekommende type og har lett for å omgås andre mennesker.
  • Fleksibilitet og solid drive med en resultatorientert og innovativ arbeidsform.
  • Evnen og lysten til å bli utstasjonert hos kunder i kortere eller lengre perioder i både inn- og utland.
  • Systematisk og med gode evner til å skape og bevare overblikk, også i pressede situasjoner.

Språk:

 • Behersker norsk og engelsk i skrift og tale.

Vi tilbyr:
En spennende stilling med stort kontaktnett og tett samarbeide med mennesker på alle nivåer. Våre kunder spenner fra små og mellemstore virksomheter til store internasjonale selskaper med produksjonsenheter i inn- og utlandet. Et aktivt, nærværende og uformelt miljø, med reell mulighet for å være med til å prege utviklingen fremover. Imøtekommende og smilende arbeidskollegaer som kan sparre på et høyt faglig nivå. For alle våre medarbeidere er det stor mulighet for å se resultatet av egne initiativer og innsatser, samt gode personlige og faglige utviklingsmuligheter.
Vi har en ambitiøs vekststrategi, som du blir en del av. Det betyr, at du med den høye kvalitet i ditt arbeide er med til å sikre at vi har tilfredse kunder, som kommer tilbake. Du kombinerer derfor din egen ekspertise med dine kollegaers gjennom sparring og kunnskapsdeling over telefon, Skype, mail og på kontoret. Vi prioriterer løpende kontakt med dine kollegaer høyt – også for å sikre, at du trives. Samtidig vil vi være en attraktiv arbeidsplass, hvor det er balanse mellem arbeide og privatliv. Møter på tvers av avdelinger og i den enkelte avdeling, og årlig teambuilding, sommerfest med familien m.m. er faste innslag i kalenderen.

Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte:
Avdelingsleder, Jan Kåre Nymoen, telefon +47 4732 7447

Har du lyst til å bli vår nye kollega, så send din søknad vedlagt relevante data, mrk. ref.nr. 003, til HR-avdelingen: Dorte Mohr Carstensen: dmc@proeng.dk

 

Alle henvendelser behandles fortrolig og det avholdes løpende intervjuver.

 

Kontakt mig for mere information
Daglig Leder, Process Engineering Norge AS
Jan Kåre Nymoen
Mobil: +47 4732 7447

Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS