Undersøgelse af alternative anlæg til afluftning af spædevand

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Martin Stubkjær
Afdelingsleder, Fredericia
Telefon: +45 6011 2173

Projektbeskrivelse

En stor del af fjernvarmen i Trekantsområdet bliver produceret af Ørsted på Skærbækværket i Skærbæk. Udover fjernvarme produceres også spædevand på Skærbækværket. Spædevand bliver afluftet i et eksisterende aflufteranlæg ved et undertryk på ca. 0,7 bar og ca. 70 grader. Resultatet er afluftet vand med et meget lille iltindhold som tiltag mod korrosion i fjernvarmerørene.

Afluftning af den store mængde spædevand foregår i dag ved opvarmning af vandet med fjernvarme. Ørsted har et røggaskondenseringsanlæg, der eventuelt med fordel ville kunne bidrage til opvarmningen, så fjernvarmeforbruget i afluftningsprocessen kunne reduceres. Ørsted ønskede at undersøge en anden teknologi som alternativ til dette.

Process Engineerings rolle i projektet var beregning af CAPEX og OPEX med henblik på identifikation af det mest fordelagtige alternativ.

Processen

Process Engineering blev hyret som konsulent til at undersøge tre alternativer:

  1. Ombygge det eksisterende afluftningsanlæg moderniseret til automatisk drift
  2. Benytte en membranteknologi og varme fra røggaskondenseringsanlægget
  3. Ombygge det eksisterende afluftningsanlæg og benytte varmen fra røggaskondenseringsanlægget sammen med fjernvarme

Projektet strakte sig over 1 måned med en konsulent fra Process Engineering, der udarbejdede varmebalancer, beregnede alternativernes årlige varme- og elforbrug, havde kontakt til leverandører af rørsystemer, varmevekslere og membrananlæg, samt anlæg til produktion af rent kvælstof.

I samarbejde med kunden blev der afholdt ugentlige koordineringsmøder, hvor der blev gjort status på mellemresultaterne og det videre forløb. Det resulterede i en beregningsrapport og en præsentation med resultater af undersøgelsen af de tre alternativer samt resumé til beslutningstagerne.

Undersøgelse af alternative anlæg til afluftning af spædevand
Undersøgelse af alternative anlæg til afluftning af spædevand

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Rapport og præsentation
  • PFD (Process Flow Diagram)
  • Varme- og massebalance
  • CAPEX og OPEX
  • Sammenligning af alternativer