Udvidelse af synteseproduktion i eksisterende syntesefabrik F2

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover

Projektbeskrivelse

Projekt hos Lundbeck A/S Lumsås, hvor det eksisterende procesanlæg i syntesefabrik F2 skulle opgraderes med en ny synteseenhed bestående af et reaktorforlag, reaktor og kondenser. I forbindelse med opgraderingen skulle det nye synteseapparat forsynes med tavler til ventilstyring og generel betjening af forlag, reaktor og kondenser.

Processen

I projektet stod Lundbeck for den overordnede projektledelse, HAZOP, mekanisk installering af komponenter, samt kvalificering af det nye procesudstyr. I Process Engineering refererede vi til projektlederen fra Lundbeck og leverede rådgiverydelser til området proces og el/SRO inden for procesanlæg, el-forsyning og CE-mærkning. I den forbindelse udfører vi en ATEX-rapport af den samlede installation.

For at effektivisere processen havde vi i samarbejde med Lundbeck fokus på, hvordan test udført under kvalificering kunne integreres i CE-mærkningen.

Udvidelse af synteseproduktion i eksisterende syntesefabrik F2

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Design af forsyningsstrøm
  • SRO design
  • Udbudsmateriale og kravsspecifikation
  • Installationsudbud
  • Installations- og konstruktionsledelse
  • Opstartsingeniør(er)
  • ATEX-rapport af den samlede installation
  • Dokumentation og CE-mærkning