Udnyttelse af overskudsvarme

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183

Projektbeskrivelse

Udnyttelse af overskudsvarme fra tjæredestillationsproces til at producere fjernvarme. Produktionen af fjernvarme er en sidegevinst til anlæggets opbygning, som sikrer korrekt temperaturstyring og dermed optimal styring af processen og køling uanset omgivelsestemperaturen.

Processen

Projektet blev gennemført af et mindre team af projektledere, ingeniører og tegnere, som gennemførte basic og detailed design, samt installationer.

Arbejdet foregik på kundens projektkontor for at sikre tæt kommunikation og agil beslutningsproces mellem vores medarbejdere og kundens nøglepersoner.

Udnyttelse af overskudsvarme

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

 • Køleteknisk beregning
 • Idéoplæg ud fra kundens problemstilling
 • Udbudsmateriale
 • Fremstilling af nødvendige tegninger for udbudsmateriale
 • Leverandørsøgning
 • Afholdelse af møder med leverandører
 • Oplæg til leverandørudvælgelse
 • Kontraktforhandling
 • Supervision med leverandør og montage
 • Sikre nødvendig dokumentation
 • Myndighedsgodkendelse

Se flere af vores projekter inden for Industri

Tryktabsberegning på rørsystem
Tryktabsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ud fra tegning af rørsystem og data på medie, flow, tryk, temperatur, densitet og viskositet, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Landbaserede fiskeopdrætsanlæg
Implementering og support af AutoCAD Plant 3D og rørdesign udført i Plant 3D.
Anlæg for CO2
Supportfunktion vedr. PI Diagram og komponentliste opbygning, samt rørstressberegninger baseret på termiske- og trykpåvirkninger.
Beregning af fundament til store scrubbere til montage på skibe for røggasrensning
Gennemgang af DNV regelsæt, opsætning af statisk model, beregning af last, opsætning af 3D beregningsmodel af dynamiske påvirkninger, samt rapportering.
Opmåling og beregning af eksisterende stålkonstruktion på silo
Opmåling af stålkonstruktion, styrkeberegning og vindbelastning ift. Eurocode, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Previous slide
Next slide