Udarbejdelse af CE-mærkningshåndbog

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183

Projektbeskrivelse

HOFOR består af en række forskellige forretningsområder inden for forsyning med el, vand, varme, køl, bygas etc. og håndtering af affald og spildevand. Ønsket var at få udarbejdet en fælles procedure i form af en håndbog til håndtering af CE-mærkningsdirektivet, som efterfølgende skulle implementeres i organisationen.

Processen

Process Engineerings projektleder og specialister gennemførte en række interviews rundt omkring i HOFOR-organisationen med nøglepersoner inden for anvendelse af CE-mærkningsdirektivet. På den måde fik vi afdækket, hvordan direktivet var implementeret i organsationen ved projektets start, samt de specielle forhold, vi skulle tage hensyn til inden for de forskellige områder.

På baggrund af interviewene udarbejdede vi en håndbog, der muliggør anvendelsen af de samme principper overalt i HOFOR organisationen. Brugen af håndbogen trænede vi med de samme nøglepersoner i en række workshops.

CE-mærkning

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

 • Projektledelse
 • Process Flow Diagram
 • Massebalance
 • PI Diagram
 • Styklister
 • Procesbeskrivelse
 • ATEX-zoner
 • Maskinplan
 • Udbudsmateriale og kravsspecifikation
 • Indkøb og varemodtagelse
 • Inspektion, test og kontrol af udstyr
 • Installationsudbud
 • Sikkerhedskoordinering
 • Montageledelse
 • CE-mærkning