Tegning, konstruktion og myndighedsgodkendelse af løfteudstyr til udskiftning af Calsiner

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

Projektbeskrivelse

Aalborg Portland A/S skulle udskifte to af deres 55 meter høje Calsiner, da de var blevet slidt ned. For at forbedre processen med en længere procestid og dermed et bedre produktresultat skulle de nye Calsiner være 15 meter højere. Udskiftningen skulle foregå med mindst mulig “nedetid” og dermed mindst muligt produktionstab. Det betød, at de gamle Calsiner, i videst muligt omfang, skulle demonteres efter, at de nye var opsat.

Process Engineerings rolle i projektet var at konstruere diverse specielle kraner og andet løfteudstyr til at udføre opgaven og samtidig CE-mærke dette udstyr.

Processen

I takt med planen for udskiftning og dermed nedtagningen af de gamle Calsiner designede vi det nødvendige løftegrej og kraner, så det var til rådighed, når det skulle bruges. Løftegrejet blev brugt til både nedtagning af de gamle og opsætning af de nye.

Da de nye Calsiner var højere end de gamle, og for at driften kunne fortsætte, skulle toppen af de nye Calsiner løftes op over de gamle og monteres inden demontage af disse. Dette gav nogle udfordringer, da løftegrejet til demontage skulle foregå “under” de nye, og et lodret løft dermed ikke var muligt. For at løse dette konstruerede vi en traveskran under de nye, som var sat op, og dermed var der mulighed for at demontere de gamle.

De nye Calsiner var både højere og tungere, og derfor havde vi en del kontakt til bygningskonstruktørerne for at beregne de nye laster, lave bygningsforstærkninger og dermed sikre, at bygningen kunne bære den nye last. Derudover havde vi kontakt til flere forskellige leverandører af standard kranudstyr og underleverandører for produktion af de specialfremstillede løfteåg.

CE-mærkningen af specialkonstruerede udstyr resulterede i en del mapper med den endelige dokumentation, samt flere hundrede tegninger og værkstedstegninger.

I hele projektperioden havde vi tilknyttet mellem tre til fem medarbejdere, der var i tæt kontakt med Aalborg Portland A/S’ projektleder med ugentlige møder.

Aalborg Portland
Tegning, konstruktion og myndighedsgodkendelse

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Konstruktionstegninger
  • Beregninger
  • Værkstedstegninger
  • Kontakt til underleverandører af kranudstyr og værksteder
  • CE-mærkning af alt løftegrej

Se flere af vores projekter inden for Industri

Tryktabsberegning på rørsystem
Tryktabsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ud fra tegning af rørsystem og data på medie, flow, tryk, temperatur, densitet og viskositet, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Landbaserede fiskeopdrætsanlæg
Implementering og support af AutoCAD Plant 3D og rørdesign udført i Plant 3D.
Anlæg for CO2
Supportfunktion vedr. PI Diagram og komponentliste opbygning, samt rørstressberegninger baseret på termiske- og trykpåvirkninger.
Beregning af fundament til store scrubbere til montage på skibe for røggasrensning
Gennemgang af DNV regelsæt, opsætning af statisk model, beregning af last, opsætning af 3D beregningsmodel af dynamiske påvirkninger, samt rapportering.
Opmåling og beregning af eksisterende stålkonstruktion på silo
Opmåling af stålkonstruktion, styrkeberegning og vindbelastning ift. Eurocode, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Previous slide
Next slide

Book et møde