Strukturprojekt for kortlægning af norsk osteproduktion

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Jørn Gammeljord Pedersen
Salgsdirektør
Telefon: +45 2788 0736

Projektbeskrivelse

Projektet omfattede at besøge og besigtige alle TINE Meierierne AS’ seks fabrikker, udarbejde komplet kapacitetsanalyse for hver fabrik, samt produktionsdiagram per driftssted.

Processen

I projektet kortlagde vi produktionsudstyret på de seks fabrikker i Norge til grundlag for TINEs fremtidige produktionsplanlægning vedrørende ost.

Ud fra TINEs mulige scenarier omkring fremtidig osteproduktion udarbejde vi følgende for hver fabrik:

  • Kortlægning af alt eksisterende produktionsudstyr med en levetidsvurdering
  • Beskrivelse af nødvendigt udstyrsanskaffelser og bygningsændringer ved hvert enkelt scenarie
Strukturprojekt for kortlægning af norsk osteproduktion

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over rapport for hver enkelt bedrift med:

  • Blokdiagram med nyt og genbrugt udstyr
  • Udstyrs levetid jf. scrapværdi-kriterie på gammelt udstyr
  • Footprint layout for berørte bedrifter
  • Kalkulation for udstyr
  • CAPEX kalkulation for hvert alternativ
  • Samlet dokument med CAPEX og evaluering