Projektledelse og Site- & Commissioning i udvidelse af mejeri på Klepp Stasjon i Norge

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Michael Hastrup Andersen
Director, Food & Biotech Section
Telefon: +45 2481 0506

Projektbeskrivelse

Q-Meieriet på Klepp Station i Norge investerer NOK 700 millioner i et nyt mejerianlæg for at blive mere innovative. Projektet, der går under navnet ”Projekt Spadestik – Udvidelse af Q-Meieriet Jæren”, er Q-Meieriets nyeste og største projekt. Det omfatter udvidelse og nybyggeri af fabrik til fremstilling af mælk, yoghurt og skyr, produktions- og kontorlokaler, procesanlæg inkl. fylde- og emballeringsmaskiner og CIP-anlæg til produktion af friskmælk (ESL) og syrnede produkter, samt forsyningsanlæg til køling og varmegenvinding. Derudover skal det eksisterende anlæg over på en ny platform for kontrolsystem og betjening. Det færdige anlæg skal være klimaneutralt, fossilt og emissionsfrit.

Process Engineerings rolle i projektet er at stå for projektledelsen af den omfattende udbygning frem til opstart af produktionen i det udvidede mejerianlæg, samt at stå for Site og Commissioning Management på siten.

Processen

Projektet er et igangværende projekt, hvori Process Engineering står for projektets projekt-, site- og commissioning management. Vores projektleder er ansvarlig for HMS, tidsplan og projektøkonomi under risiko for miljø, sundhed og sikkerhed, mens vores Site & Commissioning Manager sikrer professionel ledelse af montagearbejdet og opstart af udstyret.

Udførelsen af projektet sker fra siten på Klepp Stasjon i Norge med tæt samarbejde med øvrige leverandører. Heri omhandler projektet i store træk:

  • Bygning med integrering af den eksisterende fabrik
  • Forsyning som vand, isvand og varmt vand placeret i kælderen
  • Elforsyning med nye trafoer
  • Proces fra behandling af råmælk til færdigt produkt
  • Køling af højlager

Da arealet ved det eksisterende mejerianlæg ikke er stort nok til et nybyggeri og en udbygning, har man valgt at bygge i højden. Det er resulteret i et mejeri fordelt på seks etager.

CIP-rum. Der er stadig monteret stillads i hele rummet. Lige nu venter vi på, at stilladset bliver fjernet, så vi kan køre test.
Kælder for utility
Q-Meierierne
Procesrum på 3. sal

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Styrgrupperapportering
  • Projektledelse
  • Koordinering
  • Site & Commissioning Management
  • Arbejdsmiljø