Projektledelse og Site- & Commissioning i udvidelse af mejeri på Klepp Stasjon i Norge

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Michael Hastrup Andersen
Director, Food & Biotech Section
Telefon: +45 2481 0506

Projektbeskrivelse

Q-Meieriet på Klepp Station i Norge investerede NOK 700 millioner i et nyt mejerianlæg for at blive mere innovative. Projektet, der gik under navnet ”Projekt Spadestik – Udvidelse af Q-Meieriet Jæren”, var Q-Meieriets nyeste og største projekt. Det omfattede udvidelse og nybyggeri af fabrik til fremstilling af mælk, yoghurt og skyr, produktions- og kontorlokaler, procesanlæg inkl. fylde- og emballeringsmaskiner og CIP-anlæg til produktion af friskmælk (ESL) og syrnede produkter, samt forsyningsanlæg til køling og varmegenvinding. Derudover skulle det eksisterende anlæg over på en ny platform for kontrolsystem og betjening. Det færdige anlæg skulle være klimaneutralt, fossilt og emissionsfrit.

Process Engineerings rolle i projektet var at stå for projektledelsen af den omfattende udbygning frem til opstart af produktionen i det udvidede mejerianlæg, samt at stå for Site og Commissioning Management på siten.

Processen

I projektet stod Process Engineering for projektets projekt-, site- og commissioning management. Vores projektleder var ansvarlig for HMS, tidsplan og projektøkonomi under risiko for miljø, sundhed og sikkerhed, mens vores Site & Commissioning Manager sikrede professionel ledelse af montagearbejdet og opstart af udstyret.

Udførelsen af projektet skete fra siten på Klepp Stasjon i Norge med tæt samarbejde med øvrige leverandører. Heri omhandlede projektet i store træk:

  • Bygning med integrering af den eksisterende fabrik
  • Forsyning som vand, isvand og varmt vand placeret i kælderen
  • Elforsyning med nye trafoer
  • Proces fra behandling af råmælk til færdigt produkt
  • Køling af højlager

Da arealet ved det eksisterende mejerianlæg ikke var stort nok til et nybyggeri og en udbygning, valgte man at bygge i højden. Det resulterede i et mejeri fordelt på seks etager.

Projektledelse
CIP-rum.
Projektledelse
Kælder for utility
Projektledelse
Procesrum på 3. sal

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Styrgrupperapportering
  • Projektledelse
  • Koordinering
  • Site & Commissioning Management
  • Arbejdsmiljø

Se flere af vores projekter inden for Food & Biotech

Procesingeniør til fødevareindustri
Ydelser til procesdesign af procesanlæg til fødevareindustrien i ind- og udland, PI Diagram, database (stykliste), tilbudsforespørgsel, indkøb, FAT med slutkunde, dokumentation og CE-mærkning, samt CAD design.
Commissioning Manager
Indkøringsansvarlig under indkøring af osteri i Neumünster i Tyskland.
Industriel suppekoger inkl. CIP-system
Færdig design af PI Diagram baseret på PFD, dimensionering af tanke, rør og kogekar, samt design af specielle CIP-løsninger for at rengøre åbne tanke og rør.
Design af gæranlæg
Projektledelse for kunden, udarbejdelse af PI Diagram, kravsspecifikation for komponentvalg og instrumentering, indhente tilbud på alle komponenter, 3D rørdesign og layout.
Previous slide
Next slide

Book et møde