Projektledelse og design af nyt Oil Heat Treatment Plant

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Martin Stubkjær
Afdelingsleder, Fredericia
Telefon: +45 6011 2173

Projektbeskrivelse

Projektledelse og design af nyt Oil Heat Treatment Plant med installation af ekstra udstyr til det eksisterende varmebehandlingssystem for yderligere varmebehandling af dele af det destillerede tjæreprodukt.

Vores opgave var at designe processen med PI Diagram, specificere procesudstyr herunder tanke, reaktor, pumper, veksler, el-varmer og strømforsyning, samt ventiler, sikkerhedsventiler og instrumenter. Derudover har vi også designet anlægget i 2D og 3D for optimal placering af udstyr, rør og ventiler.

Processen

Process Engineering var ansvarlig for PI Diagram og 3D design samt dokumentation og installation af anlæg.

I samarbejde med kunden stod vi for dimensionering og indkøb af pumper, ventiler, instrumenter, el-heater, tanke og sikkerhedskomponenter.

Vores projektleder planlagde, evaulerede og koordinerede aktiviteter, samt styrede tidsplan, økonomi og risikoanalyse. Under installation stod vi for evaluering, implementering og opdatering af dokumentation/PI Diagram og 3D af kundens krav og tilføjelser til processen.

Projektledelse og design af nyt Oil Heat Treatment Plant

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • PI Diagram
  • Rørspecifikationer
  • 2D AutoCAD tegninger
  • 3D AutoCAD tegninger
  • AutoCAD Plant 3D tegninger
  • Kravsspecifikationer for udstyr
  • Udbudsmateriale
  • Indkøb

Se flere af vores projekter inden for Industri

Tryktabsberegning på rørsystem
Tryktabsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ud fra tegning af rørsystem og data på medie, flow, tryk, temperatur, densitet og viskositet, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Landbaserede fiskeopdrætsanlæg
Implementering og support af AutoCAD Plant 3D og rørdesign udført i Plant 3D.
Anlæg for CO2
Supportfunktion vedr. PI Diagram og komponentliste opbygning, samt rørstressberegninger baseret på termiske- og trykpåvirkninger.
Beregning af fundament til store scrubbere til montage på skibe for røggasrensning
Gennemgang af DNV regelsæt, opsætning af statisk model, beregning af last, opsætning af 3D beregningsmodel af dynamiske påvirkninger, samt rapportering.
Opmåling og beregning af eksisterende stålkonstruktion på silo
Opmåling af stålkonstruktion, styrkeberegning og vindbelastning ift. Eurocode, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Previous slide
Next slide