Overskudsvarme udnyttelse til fjernvarme i Køge by

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Peter Lindblom
Afdelingsleder, Sorø
Telefon: +45 2986 8051
E-mail: pl@proeng.dk

Projektbeskrivelse

Støjreduktion var det primære formål, som efter idéudvikling blev til et støj- og energiprojekt. Frem for at støjdæmpe eksisterende køletårne blev der udarbejdet et projekt, hvorved overskudsvarmen bliver leveret til fjernvarmenettet. Overskudsvarmen fra CP Kelco vil typisk være 5 MW og vil kunne forsyne i omegnen af 2.200 hustande med fjernvarme. Det vil sige 25% af varmebehovet i Køge.

Processen

Viegand & Maagø og Process Engineering samarbejdede omkring løsningen; Viegand & Maagø som energirådgiver og Process Engineering med ansvaret  for design og projektledelsen.

Overskudsvarmen kommer fra kondensation af ispopropanol og skal via varmeveksling og varmepumper tilføres fjernvarmenettet. De to pladekondensere, som hver vejer 9 tons og blev leveret af Alfa Laval, varmer en lukket vandkreds op fra 60 °C  til 75 °C. Denne vandkreds varmeveksler direkte med fjernvarmen og hæver temperaturen til 71 °C  i en pladevarmeveksler, og efterfølgende kan temperaturen hæves til 80-85 °C  afhængig af behov i to varmepumper leveret af Svedan (mayekawa). På grund af den høje temperatur på spildvarmen har varmepumperne en COP på 10 og det samlede projekt en COP på 30.

Overskudsvarme udnyttelse til fjernvarme i Køge by

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Projektledelse og tilsyn
  • Basic og detail design
  • PI Diagram og 3D design
  • Udbudsmateriale
  • Installation og supervision