Optegning af rørsystemer til anlæg for håndtering af spild fra produktionsmaskiner

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Peter Lindblom
Afdelingsleder, Sorø
Telefon: +45 2986 8051
E-mail: pl@proeng.dk

Projektbeskrivelse

Lundberg Tech A/S er leverandør af enheder og systemer for håndtering af spild fra produktionsmaskiner til blandt andet etiketindustrien. De udvikler og producerer en række granulatorer/cuttere, All-In-One enheder og centrale systemer til anlæg for spildhåndtering, som optegnes og leveres til deres kunder. Etiketterne udstanses, og spildmaterialet fra disse udsuges i rørsystemer, bliver granuleret og transporteret til en fælles opsamlingsenhed.

Lundberg Tech A/S havde brug for ekstra ressourcer til at få optegnet rørsystemet i tre udsugningsanlæg.

Processen

På basis af slutkundens ønsker for placering af udsugningskanalerne, optælling af udstyrspakken og opmåling af fabrikslayoutet optegnede vi røranlægget i Inventor, hvilket inkluderede optegning af det komplette rørlayout med rørbøjninger og T-stykker, samt at sikre den korrekte mængde luft i udsugningsanlægget.

En maskintekniker fra Process Engineering A/S blev hyret ind af Lundberg Tech A/S som ekstra ressource til hjælp på tre projekter. Projektet blev udført fra Lundberg Tech A/S’ kontorfaciliteter og forløb over to måneder.

Lundberg Tech

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse og omfanget af projektet dækker over:

  • Design af rørlayoutet
  • Beregning af rørdimensioner

Se flere af vores projekter inden for Industri

Tryktabsberegning på rørsystem
Tryktabsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ud fra tegning af rørsystem og data på medie, flow, tryk, temperatur, densitet og viskositet, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Landbaserede fiskeopdrætsanlæg
Implementering og support af AutoCAD Plant 3D og rørdesign udført i Plant 3D.
Anlæg for CO2
Supportfunktion vedr. PI Diagram og komponentliste opbygning, samt rørstressberegninger baseret på termiske- og trykpåvirkninger.
Beregning af fundament til store scrubbere til montage på skibe for røggasrensning
Gennemgang af DNV regelsæt, opsætning af statisk model, beregning af last, opsætning af 3D beregningsmodel af dynamiske påvirkninger, samt rapportering.
Opmåling og beregning af eksisterende stålkonstruktion på silo
Opmåling af stålkonstruktion, styrkeberegning og vindbelastning ift. Eurocode, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Previous slide
Next slide