Opgradering af system til acetoneoprensning

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover

Projektbeskrivelse

Opgradering af Biofacs eksisterende system til acetone oprensning i forbindelse med etablering af ny produktionsfacilitet til produktion af API Thyodea bulk.

Processen

Biofac stod for den overordnede projektledelse af projektet, mens Process Engineering refererede til projektlederen fra Biofac. Vi leverede rådgiverydelser til området processimulering, samt mekanisk design og konstruktion af procesanlæg.

For at øge kapaciteten blev det eksisterende system opdelt til to destillationskolonner i to separate systemer. I den forbindelse simulerede vi den ændrede proces og designede nye forsyningsenheder med to styk føde og to styk kondenserenheder på baggrund af simuleringen. Enheder inklusiv styring blev præfabrikeret til montering i forbindelse med nedlukning af produktionen i sommerferien.

I samarbejde med Biofac havde vi fokust på, hvordan nedetiden på acetone regenereringssystemet kunne reduceres i forbindelse med ombygning af destillationskolonner og installering af nye forsyningsunits.

Biofac

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Processimulering af destillationskolonner
  • Design af nye præfabrikerede forsyningsenheder
  • Udbudsmateriale og kravsspecifikation
  • Konstruktion af forsyningsenheder
  • Support i forbindelse med installation og opstart