Opgradering af synteseproduktion i syntesefabrik F2 med nyt forlag

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover

Projektbeskrivelse

Projekt hos Lundbeck A/S Lumsås, hvor det eksisterende procesanlæg i syntesefabrik F2 skulle opgraderes med en ny type blandingsforlag til forsyning af en af de eksisterende reaktorer i syntesehallen. I forbindelse med opgraderingen skulle det nye forlag forsynes med tavler til ventilstyring og generel betjening.

Processen

I projektet stod Lundbeck selv for den overordnede projektledelse af projektet, samt for HAZOP, mekanisk installering af komponenter og kvalificering af det nye procesudstyr. Process Engineering refererede til projektlederen fra Lundbeck og leverede rådgiverydelser til området proces, el/SRO inden for procesanlæg, el-forsyning og CE-mærkning. I den forbindelse udarbejdede vi en ATEX-rapport på den samlede installation, og der blev monteret en kombineret ventil, pumpe, omrører og kappestyringstavle, der betjener forlag og reaktor.

For at effektivisere processen havde vi i samarbejde med Lundbeck fokus på, hvordan test udført under kvalificering kunne integreres i CE-mærkningen.

Opgradering af synteseroduktion i syntesefabrik F2 med nyt forlag

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Design af forsyningsstrøm
  • SRO design
  • Udbudsmateriale og kravsspecifikation
  • Installationsudbud
  • Installations- og konstruktionsledelse
  • Opstartsingeniør(er)
  • ATEX-rapport af den samlede installation
  • Dokumentation og CE-mærkning