Nyt dampkedelanlæg

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

Projektbeskrivelse

På baggrund af materiale udarbejdet af kunden har Process Engineering A/S forestået komplet engineering af nyt dampkedelanlæg.

Processen

Ud fra tegninger på eksisterende bygninger samt en ny bygning til dampkedlen og alt dertilhørende udstyr udarbejdede vi komponent- og anlægsspecifikationer, tegning og beregninger på rørsystem i henhold til PED, bæringer, rørbro og placeringer af samme, styk- og komponentlister samt kapacitetsberegninger på anlægget.

Gennem hele projektet havde vi tæt dialog med kunden og dennes underleverandører for at sikre den rette løsning og den lovpligtige dokumentation fra leverandørerne.

Nyt dampkedelanlæg

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Komplet 3D model af hele anlægget
  • Styklister
  • Arbejdstegninger til værksted
  • Dokumentationsrapporter af rørsystemet i henhold til EN13480

Se flere af vores projekter inden for Energy & Renewables

Projektassistance til fem varmepumpeprojekter
Aftale med leverandører, administrere indkøb, tryktabsberegninger, koordinering af styringsleverandør, PI Diagram, komponetliste og opdatering af design beregningssystem.
Producent af solfangeranlæg
Rørstressanalyse ud fra 3D model, beregninger på tryk og temperatur ud fra designdata og udarbejdelse af beregningsrapport.
Support til Plant 3D
Identificere og implementere rørspecifikationer og komponenter, optegning af proceslinjer i 3D og udtrække isometrier til montage og svejsekontrol.
ATEX vurdering af halmfyret varmeværk
Risikovurdering og zoneklassificering, samt handlingsplan baseret på risikovurderingen.
ATEX vurdering af biomasseanlæg
Kortlægning af brandfarlige materialer, identifikation af udslips- og tændkilder, gennemgang af ventilationseffektivitet, vurdering af drifttid, samt zoneklassificering og beskrivelse af rengørings- og vedligeholdelsesrutiner.
Projektledelse på Skærbækværket, Biomassekedel
SIte Manager for montagearbejdet, styring af dokumentation vedr. montage, deltagelse i sikkerhedsmøder, koordinering af håndværkere og tilsyn med installations udførelse.
Previous slide
Next slide

Book et møde