Udarbejdelse af ansøgning for myndighedsgodkendelse af biogasanlæg

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

Projektbeskrivelse

Udarbejdelse af det samlede materiale og dokumentation til ansøgning for myndighedsgodkendelse af et nyt biogasanlæg.

Processen

Projektet omfattede opstartsmøde med kunden og indsamling af materiale fra underleverandører herunder:

  • Situationsplan for hele anlægget
  • Indsamling af dokumentation fra alle underleverandører
  • PI Diagrammer
  • Angivelse af ATEX zoner
  • Funktionsbeskrivelser på alle delprocesser
  • Redegørelse for alle sikkerhedsforanstaltninger og udstyr i det samlede anlæg
  • Løbende kontakt til myndighederne
  • Udarbejdelse af den samlede ansøgning
BB Biogas

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Komplet ansøgning til sikkerhedsstyrelse for myndighedsgodkendelse af biogasanlægget

Se flere af vores projekter inden for Energy & Renewables

Projektassistance til fem varmepumpeprojekter
Aftale med leverandører, administrere indkøb, tryktabsberegninger, koordinering af styringsleverandør, PI Diagram, komponetliste og opdatering af design beregningssystem.
Producent af solfangeranlæg
Rørstressanalyse ud fra 3D model, beregninger på tryk og temperatur ud fra designdata og udarbejdelse af beregningsrapport.
Support til Plant 3D
Identificere og implementere rørspecifikationer og komponenter, optegning af proceslinjer i 3D og udtrække isometrier til montage og svejsekontrol.
ATEX vurdering af halmfyret varmeværk
Risikovurdering og zoneklassificering, samt handlingsplan baseret på risikovurderingen.
ATEX vurdering af biomasseanlæg
Kortlægning af brandfarlige materialer, identifikation af udslips- og tændkilder, gennemgang af ventilationseffektivitet, vurdering af drifttid, samt zoneklassificering og beskrivelse af rengørings- og vedligeholdelsesrutiner.
Projektledelse på Skærbækværket, Biomassekedel
SIte Manager for montagearbejdet, styring af dokumentation vedr. montage, deltagelse i sikkerhedsmøder, koordinering af håndværkere og tilsyn med installations udførelse.
Previous slide
Next slide

Book et møde