Installation af varmevekslere i rørsystem for at udnytte energikilde

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover

Projektbeskrivelse

Avista Green (AVG) køber brugt smøreolie fra hele den kystnære del af Vesteuropa og sejler det til Kalundborg, hvor det sammen med de mængder, der bliver indsamlet i Danmark, bliver genraffineret på anlægget.

I 2017 brændte det tidligere raffinaderi ned til grunden, og Process Engineering var rådgiver i genopbygningen af det nye og væsentligt større raffinaderi, der i dag står på havnen i Kalundborg. I en del af processen i det nye raffinaderi ønskede AVG at udnytte overskudsenergien til yderligere forbedring af energinøgletallene eller enhedsforbruget.

Projektet er et igangværende projekt, hvor Process Engineerings rolle er at sikre gennemførelse af modifikationen.

Processen

Eksisterende proces:

 • Anvendelse af termisk energi fra hotoil til forvarmning af infeed i kolonne.
 • Anvendelse af højtryks dampkondensat til køling af destillat fra kolonne og heraf fremstilling af lavtryksdamp.
 • Der er overskud af lavtryksdamp, som må blæses til det fri.

Proces efter modifikation:

 • Termisk energi fra destillat køling på kolonne anvendes direkte til forvarmning af infeed.
 • Modifikationen medfører reduktion af nødvendig energi fra hotoil anlæg, samt at mængden af lavtryksdamp reduceres, således at forbrug og produktion af lavtryksdamp balanceres.

Dette arbejde indeholder en bred palette af ansvarsopgaver med design, beregning og indkøb. Vi deltager i projektet med en ingeniør, der har det overordnede ansvar fra vores side sammen med interne tegne- og specialistressourcer. Projektet løser vi fra vores kontor i København, men er on site i Kalundborg, når der er behov for det.

Avista Green
NWD - Main Layout

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

 • Udarbejdelse af PFD/PID
 • 3D model
 • Isometrier
 • Rørsupport tegning
 • Specificering af komponenter
 • Indkøb af komponenter
 • Pumpeberegninger
 • Rørstressberegnigner
 • Ståldesign og beregning
 • Risikovurdering
 • ATEX vurdering
 • CE-mærkning
 • Slutdokumentation
 • Linewalk

Book et møde