Indkøb og idriftsættelse af vogntog til intern transport

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Martin Stubkjær
Afdelingsleder, Fredericia
Telefon: +45 6011 2173

Projektbeskrivelse

Projektet bestod af indkøb og idriftsættelse af vogntog til intern transport på fabriksarealet, hvor varerne og emballagen ikke udsættes for påvirkninger fra vind og vejr. Al elektronik på vognene skulle være trådløst styret fra trucken, og vognene skulle endvidere være udstyret med egen energiforsyning til lys, bremser, kamera og rulleport.

Processen

En projektleder fra Process Engineering varetog projektøkonomi, leveringsomfang, tidsplan, varemodtagelse, inspektion, test, kontrol, sikkerhedskoordinering, dokumentation og CE-mærkning i projektet.

Projektet var opdelt i områderne grundlæggende design, maskinkonstruktion og transportudstyr.

Projektlederen fra Process Engineering refererede til kundens nøglepersoner.

Indkøb og idriftsættelse af vogntog

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Projektledelse
  • Behovsanalyse
  • Styklister
  • Procesbeskrivelse
  • Maskinkonstruktion
  • Udbudsmateriale og kravsspecifikation
  • Indkøb og varemodtagelse
  • Inspektion, test og kontrol af udstyr
  • Aflevering og overdragelse
  • Sikkerhedskoordinering