Forprojekt af Protein Pilot Plant

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Michael Hastrup Andersen
Director, Food & Biotech Section
Telefon: +45 2481 0506

Projektbeskrivelse

Aker BioMarine AS (Norsk Antarktisk Krill fiskeri- og biotek virksomhed) er ledende leverandør og producent af omega-3 krill olie og den eneste leverandør hvis værdikæde spænder fra fangst af krill til processering af den færdige omega-3 krill olie. Processering af krill omega-3 olie giver et proteinrigt restprodukt, der i dag bliver brugt som ingrediens i bl.a. fiskefoder. For at forædle dette restprodukt til en højværdi fødevareingrediens har Aker BioMarine igennem nogle år i laboratorie/R&D skala udviklet og forfinet et novel food krill protein hydrolysat pulverprodukt (kaldet INVI™). INVI™ er rettet mod bl.a. sports nutrition segmentet og differentierer sig ved at være et klart og letopløseligt produkt med en unik aminosyre sammensætning med alle de essentielle aminosyrer.

Aker BioMarine ønskede at få INVI™ produceret i stor skala, men var udfordret af, at deres eksisterende laboratorie/R&D skala facilitet ikke var designet med fokus på skalerbarhed til kommerciel produktion. Derfor ønskede de at få etableret en pilot facilitet, som kapacitetsmæssigt kunne benyttes til produktlancering til markedet, samt procesoptimering, udvikling og verificering for den større fabrik. Process Engineerings rolle i projektet var derfor at udarbejde et forprojekt af procesanlægget til protein hydrolysat, samt assistere med teknisk ekspertviden inden for bl.a. design, opførelse og ombygning af fabrikker til produktion af fødevareingredienser.

Processen

Protein hydrolysat processen er meget forskellig fra omega-3 krill olie processen, og derfor havde Aker BioMarine brug for teknisk ekspertviden inden for bl.a.:

 • Skalering af R&D proces til et pilot/kommercielt procesdesign.
 • Proces- og hygiejniske designkrav til produktion af højværdi fødevareingredienser.
 • Teknisk assistance (på kundesiden) i etablering af designgrundlag og kravsspecifikationer for udbud af EPC-kontrakt på processen.
 • Udbud og indkøb af forsyningssystemer (damp, køl, luft, vand mv.).
 • Assistance ifm. hygiejniske og procesmæssige krav til produktionsfacilitet (bygning).

I projektet har Process Engineering leveret knowhow særligt på:

 • Procesdesign, herunder bl.a. udarbejdelse af Proces Flow Diagrammer, produktionstidsplaner for design og beregning af fabrikskapacitet, skalering af forsyningssystemer og estimering af bemanding.
 • Udbudsmateriale, herunder bl.a. udarbejdelse af generelle og specifikke kravsspecifikationer for alle enhedsoperationer inkl. procesintegration og forsyningssystemer mv. (Installation og User Reqirement Specifications).
 • CAD-design, herunder bl.a. udarbejdelse af Blok Flow Diagrammer, Proces Flow Diagrammer, udbuds P&I Diagrammer, maskinplaner, produkt- og mandskabs flowplaner.
 • Teknisk tilbudsevaluering, herunder bl.a. review af tilbud, afklaring og udfordre tilbud, sparring med kunde for intern afklaring, vurdering og score tilbud, sparring vedr. kommercielle betingelser mv.

Gennem projektet har vi haft et tæt samarbejde med kunden. Projektet var forankret igennem vores norske kontor, Process Engineering Norge AS, men blev gennemført fra vores kontor i Aarhus. Når det har været nødvendigt, har vi også indgået i det daglige på kundens kontor i Oslo.

Fabrikken er et anlæg, hvor procesanlægget består af højteknologiske enhedsoperationer som f.eks. hydrolyse, separationer og spraytørring.

Aker BioMarine
Aker BioMarine

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse og omfanget af projektet dækker over:

 • Proces Flow Diagram
 • Massebalance
 • Afklaring af designkriterier
 • Teknologianbefalinger
 • Koordinering af automationsløsning (kontrolsystem)
 • Udbudsmateriale
 • Tilbudsevaluering
 • Bygnings footprint
 • Maskinplan
 • Forbrugstal på procesanlægget
 • Installationsdesign specifikation