Forberedelse til udskiftning af styresystem i fire decentrale varmecentraler

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Peter Lindblom
Afdelingsleder, Sorø
Telefon: +45 2986 8051
E-mail: pl@proeng.dk

Projektbeskrivelse

Varmeforsyningen i Slagelse er baseret på afbrænding af halm, og ved nedbrud, spidsbelastning og i vinterperioden fungerer fire decentrale olie- og gasfyrede værker som backup til varmeforsyningen. SK Forsyning ønskede at udskifte styresystemets ældre PLC-system (Programmable Logic Controller), da de fire decentrale fjernvarmeværker var olie- og gasfyret og for at miljøoptimere og leve op til nutidens krav.

Process Engineerings rolle i projektet var at gennemgå anlægget for at udarbejde PI Diagrammer (Piping and Instrumentation Diagram) og fremstille tag-lister.

Processen

SK Forsyning ønskede PI Diagrammer af de fire decentrale fjernvarmeværker baseret på deres eksisterende flowdiagrammer. To af vores medarbejdere optegnede derfor PI Diagrammer for hver af fjernvarmeværkerne for at klarlægge, hvor mange ventiler og instrumenter, der var, og deres placering. Alle rørforbindelser, ventiler og instrumenter blev optegnet og sat ind i diagrammerne med de rette størrelser og fik efterfølgende et tag-nummer, som blev overført til en tag-liste.

Herefter udførte vi risikovurdering iht. Maskindirektivet af alle fire værker i samarbejde med kunden og for at klarlægge mulige risici som; Hvad sker der, hvis man skifter automationen og indsætter PLC-styresystemet? Hvad er risikoen ved det, og hvad kan der ske af fejl?

Projektet resulterede i 28 stk. PI Diagrammer, og både PI Diagrammerne og tag-lister bruges efterfølgende som grundlag for det nye PLC-styresystem.

Læs mere om Pi diagrammer

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse og omfanget af projektet dækker over:

  • Tegning af PI Diagram
  • Tag-lister
  • Risikovurdering

Se flere af vores projekter inden for Industri

Tryktabsberegning på rørsystem
Tryktabsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ud fra tegning af rørsystem og data på medie, flow, tryk, temperatur, densitet og viskositet, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Landbaserede fiskeopdrætsanlæg
Implementering og support af AutoCAD Plant 3D og rørdesign udført i Plant 3D.
Anlæg for CO2
Supportfunktion vedr. PI Diagram og komponentliste opbygning, samt rørstressberegninger baseret på termiske- og trykpåvirkninger.
Beregning af fundament til store scrubbere til montage på skibe for røggasrensning
Gennemgang af DNV regelsæt, opsætning af statisk model, beregning af last, opsætning af 3D beregningsmodel af dynamiske påvirkninger, samt rapportering.
Opmåling og beregning af eksisterende stålkonstruktion på silo
Opmåling af stålkonstruktion, styrkeberegning og vindbelastning ift. Eurocode, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Previous slide
Next slide

Book et møde