Etablering af New Final Handling

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover

Projektbeskrivelse

For at udvide kapaciteten på Syntese A/S’ API sluthåndtering blev der etableret en ny facilitet indeholdende de tre afsluttende procestrin i produktionen af Mesalazin bulk. Faciliteten indeholder centrifuge, vakuumtørrer og pulverhåndtering med tilhørende forsyningsanlæg (GMP og ikke-GMP). Derudover er faciliteten forberedt for installering af en yderligere proceslinje for API sluthåndtering samt 2 stk. fældetanke.

Processen

Syntese A/S stod selv for den overordnede projektledelse i forbindelse med etableringen af bygningen, indkøb af centrifuge, vakuumtørrer, ventilation, brugsvandsinstallationer, rumvarme samt el- og SRO-intallationer.

Process Engineering refererede til Syntese A/S’ projektleder og leverede rådgiverydelser til området forsyningsanlæg (GMP og ikke-GMP) og pulverhåndtering.

Forsyningsanlæggene omfattede damp, kondensat, køl, vakuum, råvand, spildsprit, sprit, procesvand, trykluft og nitrogen. For at effektivisere processen havde vi i samarbejde med Syntese fokus på at anvende commissioning-test som rådata under kvalificeringen.

Projektledelse

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • PI Diagram
  • Styklister
  • Udbudsmateriale og kravsspecifikation
  • Installationsudbud
  • Installations- og konstruktionsledelse
  • Indkøringsledelse
  • Opstartsingeniør(er)
  • SAT og tilsyn
  • Dokumentation

Book et møde