Etablering af Linde Gas' første danske CO2-terminal

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Martin Stubkjær
Afdelingsleder, Fredericia
Telefon: +45 6011 2173

Projektbeskrivelse

Linde Gas (tidl. AGA) er Nordeuropas førende industrigasselskab, der sikrer stabile forsyninger til det danske marked. I 2018 indgik de aftale med LINDØ port of ODENSE om at placere deres første danske CO2-terminal på Lindøs Terminal Nord. Herfra leverer Linde Gas i dag CO2, der er udvundet som et biprodukt fra andre produktioner, direkte til kunderne.

Process Engineerings rolle i projektet var at stå for hele den tekniske del i etablering af CO2-terminalen med udarbejdelse af rørdesign, ajourføring af PID samt design og beregning af halvanden km. langt rør (transfer line) til at transportere det -40 C grader CO2 fra havnekajen til terminalen.

Processen

Vi deltog i projektet med en projektleder, projektingeniør og tekniske designere med ansvar for udarbejdelse af den tekniske del. Gennem hele projektet har vi haft tæt kontakt og daglig koordinering med kunden og løst projektet både fra vores eget kontor og fra siten ved Lindø.

Vi udarbejdede rørdesignet og efterviste rørdimensioneringer iht. den ønskede kapacitet og sikrede et opdateret PID (Piping and Instrument Diagram) frem til det endelige layout, samt udarbejdelse af udbudsmaterialer. Under installation og commissioning deltog vi på siten i samarbejde med kundens commissioning manager og supporterede på den tekniske del som bl.a. line walk og tilsyn med installationsarbejdet. Derudover ydede vi support på SIL klassificering (Safety Integrity Level) ved at gennemgå alt udstyret til terminalen for at sikre det rette sikkerhedsniveau, samt hjælp med at få godkendelse hos tredje part iht. PED (Pressure Equipment Directive) og udarbejdelse af brugermanual for anlægget.

Rørforbindelsen mellem havnekajen og terminalen var en særlig udfordring at beregne. I dag bliver der losset CO2 en gang om ugen, og da røret skulle placeres under jorden, skulle der tages højde for, at røret trækker sig sammen, når der flyder -40 C grader CO2 igennem det. Samtidig blev placeringen af røret på havnekajen ændret undervejs i projektet, hvilket gjorde, at rørenden ikke var lang nok til, at skibet kunne koble sig på terminalen. For at løse det designede vi særlige rørvogne med flanger, der manuelt bliver kørt ud, så rørenderne opnår optimal position ift. skibet.

CO2-terminal
CO2-terminal
CO2-terminal
CO2-terminal

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse og omfanget af projektet dækker over:

 • Udarbejdelse af rørspecifikationer
 • 3D rørdesign og isometrier for værkstedsfremstilling
 • Tryktabsberegninger for rørdimensioneringer
 • Stressberegninger for temperaturudvidelser og placering af rørbæringer
 • Design af stålkonstruktioner og styrkeberegning
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Teknisk og kommerciel support ved teknisk afklaring og kontrahering
 • Deltagelse i HAZOP (Hazard and Operability Studies)
 • SIL support
 • Fremstilling og styring af MOC (Management of Change)
 • Fremstilling og styring af mangelliste
 • Planlægning og gennemførelse af projekt review med relevante interessenter
 • Deltagelse i udarbejdelse af brugermanual

Se flere af vores projekter inden for Industri

Tryktabsberegning på rørsystem
Tryktabsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ud fra tegning af rørsystem og data på medie, flow, tryk, temperatur, densitet og viskositet, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Landbaserede fiskeopdrætsanlæg
Implementering og support af AutoCAD Plant 3D og rørdesign udført i Plant 3D.
Anlæg for CO2
Supportfunktion vedr. PI Diagram og komponentliste opbygning, samt rørstressberegninger baseret på termiske- og trykpåvirkninger.
Beregning af fundament til store scrubbere til montage på skibe for røggasrensning
Gennemgang af DNV regelsæt, opsætning af statisk model, beregning af last, opsætning af 3D beregningsmodel af dynamiske påvirkninger, samt rapportering.
Opmåling og beregning af eksisterende stålkonstruktion på silo
Opmåling af stålkonstruktion, styrkeberegning og vindbelastning ift. Eurocode, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Previous slide
Next slide

Book et møde