Design af fjernvarmesystem på Amager Bakke

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183

Projektbeskrivelse

Design af fjernvarmesystem på Amager Bakke; et nyt energianlæg med fokus på miljø, avanceret design, udstyr og affaldsforbrændingsanlæg med produktion af fjernvarme i København.

Processen

Process Engineering har stået for design af det komplette fjernvarmeanlæg på Amager Bakke og fungeret som underleverandør til B&W Vølund. Anlægget forbinder kondensatorerne fra turbinen til varmevekslere og den eksterne fjernvarmeforsyning, og det inkluderer også komponentkøling. Varmen, der er i restkondensatet bliver overført via varmevekslere til fjernvarmenettet (Københavns fjernvarmeanlæg).

Amager Bakke

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Design af rørsystemer
  • Dimensionering og styrkeberegning
  • Stressanalyse på alle rør
  • Beregning og konstruktion af gallerier/stålstrukturer
  • FEM analyse på stålstrukturer

Se flere af vores projekter inden for Energy & Renewables

Projektassistance til fem varmepumpeprojekter
Aftale med leverandører, administrere indkøb, tryktabsberegninger, koordinering af styringsleverandør, PI Diagram, komponetliste og opdatering af design beregningssystem.
Producent af solfangeranlæg
Rørstressanalyse ud fra 3D model, beregninger på tryk og temperatur ud fra designdata og udarbejdelse af beregningsrapport.
Support til Plant 3D
Identificere og implementere rørspecifikationer og komponenter, optegning af proceslinjer i 3D og udtrække isometrier til montage og svejsekontrol.
ATEX vurdering af halmfyret varmeværk
Risikovurdering og zoneklassificering, samt handlingsplan baseret på risikovurderingen.
ATEX vurdering af biomasseanlæg
Kortlægning af brandfarlige materialer, identifikation af udslips- og tændkilder, gennemgang af ventilationseffektivitet, vurdering af drifttid, samt zoneklassificering og beskrivelse af rengørings- og vedligeholdelsesrutiner.
Projektledelse på Skærbækværket, Biomassekedel
SIte Manager for montagearbejdet, styring af dokumentation vedr. montage, deltagelse i sikkerhedsmøder, koordinering af håndværkere og tilsyn med installations udførelse.
Previous slide
Next slide

Book et møde