Design af CO2 gasterminal

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Jørn Gammeljord Pedersen
Salgsdirektør
Telefon: +45 2788 0736

Projektbeskrivelse

Etablering af ny gasterminal for distribution af gas. Gassen leveres med skib til modtagestation og pumpes til terminalen for opbevaring og bliver efterfølgende distribueret med tankbil.

Processen

På basis af kundens egne PI Diagrammer gik projektet ud på at etablere en ny gasterminal til modtagelse og distribution af gas.

Process Engineering stod for design og optegning af terminalen samt udarbejdelse af udbudsmaterialer for alle rør og stålstrukturer, platforme og trapper.

Design af CO2 gasterminal

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Layout for rør og stålstruktur
  • 3D design af rør og skids for udbudsmateriale
  • Udbudsmaterialer for alle leverancer
  • Isometrier af rør
  • Specifikation af stålstruktur for rørbroer, platforme og trapper
  • Specifikation af fundamentsbelastninger
  • Instruktioner omkring rørinstallation
  • Supervision og tilsyn med installationsarbejder

Se flere af vores projekter inden for Industri

Tryktabsberegning på rørsystem
Tryktabsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ud fra tegning af rørsystem og data på medie, flow, tryk, temperatur, densitet og viskositet, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Landbaserede fiskeopdrætsanlæg
Implementering og support af AutoCAD Plant 3D og rørdesign udført i Plant 3D.
Anlæg for CO2
Supportfunktion vedr. PI Diagram og komponentliste opbygning, samt rørstressberegninger baseret på termiske- og trykpåvirkninger.
Beregning af fundament til store scrubbere til montage på skibe for røggasrensning
Gennemgang af DNV regelsæt, opsætning af statisk model, beregning af last, opsætning af 3D beregningsmodel af dynamiske påvirkninger, samt rapportering.
Opmåling og beregning af eksisterende stålkonstruktion på silo
Opmåling af stålkonstruktion, styrkeberegning og vindbelastning ift. Eurocode, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Previous slide
Next slide