CE-mærkning af nyt losseanlæg

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

Projektbeskrivelse

FF Skagen skulle opføre et nyt losseanlæg på havnen i Skagen for at gøre losningen af fisk hurtigere og nemmere for fiskerne og samtidig forbedre arbejdsvilkårene for medarbejderne med fokus på både lossehastighed, håndtering af vandmasser og skånsom behandling af fiskene. Det tidligere losseanlæg understøttede ikke dette, hvilket gjorde, at FF Skagen blev dårligere stillet i forhold til at modtage og losse store trawlere. Samtidig har det tidligere taget omkring 30 timer at losse en trawler, hvorimod det kun tager omkring 10 timer med det nye anlæg, der har en kapacitet på maks. 500 m3 i timen.

Før det nye losseanlæg kunne tages i brug, skulle det CE-mærkes for at overholde Maskindirektivets krav om sundhed og sikkerhed og have udarbejdet teknisk dokumentation. Det overordnede formål med hele projektet var at sikre, at FF Skagen kunne losse fra trawlere, der havde egne lossepumper. Process Engineerings rolle i projektet var at CE-mærke det nye anlæg herunder med projektledelse og kontrolfunktion af underleverandører, vejledning i ombygning af bl.a. sikkerhedsafskærmninger, lyd og andre sikkerhedsfunktioner som visuelle og auditive funktioner.

Processen

Losseanlægget består af tre separate indpumpningslinjer:

 1. Linje for selvlosning – op til 500 [m3/h]. Her anvendes skibets egen lossepumpe
 2. Linje for FF-lossepumpe – op til 15 [m3/h]
 3. Linje for FF-vakuumlosning – op til 500 [m3/h]

Mængden af dokumentation, der skal udarbejdes for at leve op til Maskindirektivets krav er ikke ubetydelig og dækker bl.a. over teknisk dossier, overensstemmelseserklæring og risikovurdering.

Derfor udarbejdede vi efter et opstartsmøde hos FF Skagen en plan for CE-mærkningen med:

 • Gennemgang af hele anlægget i fællesskab med projektlederen fra FF Skagen
 • Udarbejdelse af en liste over alle nødvendige og gældende direktiver og standarder
 • Gennemgang og tjek af al dokumentation fra diverse underleverandører
 • Udarbejdelse af det tekniske dossier på baggrund af dokumentation, tegninger, PI Diagrammer, brugsanvisninger, prøvningsrapporter, el-dokumentation osv.
 • Udarbejdelse af risikovurdering, VVSK-rundering (væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav) og “ibrugtagningsgennemgang”
 • Udfyldelse af overensstemmelseserklæring og fremstilling af CE-mærkningsplade til anlægget

Derudover rådgav vi efter aftale med FF Skagen en række af deres underleverandører i CE-mærkning og hjalp dem med at blive opdateret på de nyeste krav.

Projektet løb over to år, hvilket resulterede i ca. 15.000 siders dokumentation fordelt i 36 mapper. Vi fremstillede en komplet brugsanvisning for hele anlægget iht. den nye EN 20607 for at leve op til kravene anno 2020. Dokumentationen er lavet både som fysisk og digitalt materiale, så alt indhold er tilsvarende, hvad end det er i trykt eller digital form. Det tekniske dossier opbevarer vi i Process Engineering i mindst 10 år.

FF Skagen
CE-mærkning af nyt losseanlæg

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

 • Risikovurderingsrapport
 • Overensstemmelseserklæring
 • Samlet dokumentation til brug i CE-mærkningen
 • Udarbejdelse af CE-mærkningsskilt
 • CE-mærkning af maskiner, der ikke var CE-mærkede
 • Udarbejdelse af komplet dokumentation for fx “slangeoprullerne”
 • Brugsvejledning på hele losseanlægget
 • Rådgivning omkring lyd
 • Rådgivning omkring sikring af arbejdsprocesser herunder også APV
 • Rådgivning af FF Skagens underleverandører
 • Nødstopsstrategi iht. EN 13850, der resulterede i 22 stk. nødstop på anlægget
 • Lovpligtig ibrugtagningskontrol af anlægget

Se flere af vores projekter inden for Food & Biotech

Procesingeniør til fødevareindustri
Ydelser til procesdesign af procesanlæg til fødevareindustrien i ind- og udland, PI Diagram, database (stykliste), tilbudsforespørgsel, indkøb, FAT med slutkunde, dokumentation og CE-mærkning, samt CAD design.
Commissioning Manager
Indkøringsansvarlig under indkøring af osteri i Neumünster i Tyskland.
Industriel suppekoger inkl. CIP-system
Færdig design af PI Diagram baseret på PFD, dimensionering af tanke, rør og kogekar, samt design af specielle CIP-løsninger for at rengøre åbne tanke og rør.
Design af gæranlæg
Projektledelse for kunden, udarbejdelse af PI Diagram, kravsspecifikation for komponentvalg og instrumentering, indhente tilbud på alle komponenter, 3D rørdesign og layout.
Previous slide
Next slide