CE-mærkning af ladestation til elektriske drevne færger

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover

Projektbeskrivelse

I Oslo har de investeret i grønne færger, og efter planen skulle rutefærgerne udskiftes ved udgangen af 2021. I den forbindelse var SEAM AS ved at etablere en ladestation på havnefronten i Oslo til de nye elektrisk drevne færger. Process Engineerings rolle i projektet var at facilitere CE-mærknings workshops og oplære SEAM’s medarbejdere i CE-mærkning, dokumentation og teknisk dossier.

Processen

Process Engineering blev en del af projektet i designfasen, hvor det endnu er muligt at ændre på designet for at leve op til og dokumentere Maskindirektivets krav vedrørende Sundhed og Sikkerhed. SEAM AS ønskede selv at kunne håndtere CE-mærkningen. Derfor faciliterede vi workshops og risikovurderingsmøder og gav forskellige redskaber som instruktionshåndbog og guidelines, så de selv er i stand til at dokumentere, organisere det teknisk dossier og gennemgå VSSK (væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav).

Særligt er det vigtigt at få identificeret alle mulige risici og sikre, at man er i overensstemmelse med Maskindirektivet. Vores to medarbejdere i projektet gav derfor instruktion i risikovurdering ved at gennemgå risici, man skal tage stilling til; Er der fare for personsikkerhed? Er man sikker på, at færgen ligger stille under ladestationen? Hvad sker der, hvis færgen flytter sig?

På den måde gjorde vi det klart, hvordan kunden kan få rejst sikkerhedsspørgsmål ift. designet, afprøvet sin løsning, og at så længe der er risici, lever designet ikke op til Maskindirektivet eller andre direktiver, som også kan være relevante.

Projektet udførte vi fra vores kontor i København. Vi havde kontakt med kunden via Teams, og hver uge havde vi opfølgningsmøde, hvor vi gennemgik punkterne fra sidste møde.

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse og omfanget af projektet dækker over:

  • Facilitere workshops med henblik på oplæring i CE-mærkning
  • Granskning af relevante direktiver
  • Facilitere risikovurderingsmøder
  • Instruktion i organisering af teknisk dossier