CE-mærkning af inspektionsplatforme på Storebæltsbroen

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Peter Lindblom
Afdelingsleder, Sorø
Telefon: +45 2986 8051
E-mail: pl@proeng.dk

Projektbeskrivelse

Storebæltsbroen består af en højbro og en lavbro adskilt af Sprogø. Højbroen, der er den østlige bro, er en stålbro, hvor den midterste del er ophængt i to hovedkabler. Hovedkablerne er forankret i de 2 ankerblokke, og kablerne hviler ned på de to pyloner. Lavbroen, der er den vestlige bro, er en relativ lav betonkonstruktion. Under broerne og oppe på hovedkablerne kører der nogle serviceplatforme. Disse platforme har siden, de blev konstrueret, gennemgået nogle konstruktionsændringer. Sker der væsentlige konstruktionsændringer, skal der laves ny risikovurdering og CE-mærkning. AS Storebælt ønskede derfor at sikre, at det gældende Maskindirektiv blev overholdt.

Projektet er et netop afsluttet projekt, hvor Process Engineerings rolle har været at genvurdere CE-mærkningen og risikovurderingen af konstruktionerne på i alt 4 platforme og at sikre, at platformene lever op til de gældende krav i Maskindirektivet.

Processen

Process Engineering er hyret ind som konsulent til at CE-mærke og finde frem til de risici, der kan være opstået siden leveringen, for på den måde at sikre en fuldstændig dokumentation. Maskindirektivet kræver fuld dokumentation på alt, så Arbejdstilsynet kan sætte sig ind i, hvordan maskinerne virker, og om der er mangler. Gennem årene er der sket småarbejder på serviceplatformene til både øst- og vestbroens konstruktioner. De skal alle dokumenteres, CE-mærkes og risikovurderes. Derfor har vi tæt kontakt med både kunde og underleverandører for at indhente den nuværende dokumentation. Ud fra dette fastslår vi konstruktionernes risici.

Alt papirmateriale er digitaliseret for at skabe en samlet dokumentation indeholdende teknisk dossier, overensstemmelseserklæring og risikovurdering.

I forbindelse med en anden opgave på Storebæltsbroen har Process Engineering fået et ekstra projekt vedr. maling af broens ekspansionsfuger, som er de stålelementer, hvor broen kan kompensere for brodragernes temperaturændringer. Her er vi ansvarlige for risikovurdering af en malekabine i henhold til Maskindirektivet samt arbejdsprocesserne med hensyn til ATEX klassifikation.

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • CE-mærkning
  • Risikovurdering
  • Opdatering af CE-mærkningsskilt
  • Indhentning af dokumentation fra underleverandører
  • Samlet dokumentation i hvert sit dossier
Storebæltsbroen
Østbroens kabel-inspektionsplatform
Storebæltsbroen
Østbroens inspektionsplatform på tilslutningsfaget
Storebæltsbroen
Østbroens inspektionsplatform på tilslutningsfaget
Storebæltsbroen
Østbroens inspektionsplatform på Hængefaget
Storebæltsbroen
Vestbroens inspektionsplatform

Se flere af vores projekter inden for Industri

Tryktabsberegning på rørsystem
Tryktabsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ud fra tegning af rørsystem og data på medie, flow, tryk, temperatur, densitet og viskositet, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Landbaserede fiskeopdrætsanlæg
Implementering og support af AutoCAD Plant 3D og rørdesign udført i Plant 3D.
Anlæg for CO2
Supportfunktion vedr. PI Diagram og komponentliste opbygning, samt rørstressberegninger baseret på termiske- og trykpåvirkninger.
Beregning af fundament til store scrubbere til montage på skibe for røggasrensning
Gennemgang af DNV regelsæt, opsætning af statisk model, beregning af last, opsætning af 3D beregningsmodel af dynamiske påvirkninger, samt rapportering.
Opmåling og beregning af eksisterende stålkonstruktion på silo
Opmåling af stålkonstruktion, styrkeberegning og vindbelastning ift. Eurocode, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Previous slide
Next slide