CE-mærkning af biomasseanlæg

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Martin Stubkjær
Afdelingsleder, Fredericia
Telefon: +45 6011 2173

Projektbeskrivelse

Biomasseanlægget på Asnæsværket i Kalundborg har tidligere været en af Danmarks største kulfyrede kraftværker. For at reducere CO2-udledningen og dermed bidrage markant til den grønne omstilling, modtog Ørsted A/S støtte fra Energistyrelsen til at konvertere anlægget fra at fyre med kul til at anvende træflis.

Men før det nye, konverterede anlæg kunne tages i brug, skulle det CE-mærkes for at overholde Maskindirektivets krav om sundhed og sikkerhed, samt have udarbejdet teknisk dokumentation.

Process Engineerings rolle i projektet var at gennemgå den eksisterende dokumentation og CE-mærke anlægget, for at sikre at det i dag lever op til de gældende direktiver og standarder.

Processen

CE-mærkningen af biomasseanlægget bestod af fire faser:

 1. Granskning af opgavens omfang for CE-mærkningen af anlægget.
 2. Tjekke dokumentationen i det tekniske dossier og udarbejde den overordnede risikovurdering af anlægget.

  Dokumentationen dækker over maskinbeskrivelse, tegninger (2D, 3D og PID), komponenter, beregninger, styringsbeskrivelser, risikovurdering, tekniske rapporter, afprøvningsrapporter, brugsanvisning, overensstemmelseserklæringer (direktiver og standarder) og CE-mærkning på komponenter og units.

  Risikovurderingen dækker over afgrænsninger, VSSK, grænseflader og action log.

 3. Udarbejde overensstemmelseserklæring.
 4. CE-mærkningsskilt.

To af vores medarbejdere udførte projektet fra Asnæsværket i Kalundborg i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af en projektleder og sikkerhedsansvarlig fra Ørsted og en elektriker fra en anden leverandør.

Vi havde tæt samarbejde med kunden og afholdt ugentlige statusmøder for at følge op på projektets fremgang. Samtidig var alle i arbejdsgruppen med i udarbejdelsen af risikovurderingen, hvilket er en fast procedure i arbejdet med CE-mærkning.

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

 • Tjekke dokumentation til CE-mærkningen
 • Risikovurdering af grænseflader mellem units på anlægget
 • Udarbejdelse af overensstemmelseserklæring
 • Udarbejdelse af CE-mærkningsskilt