ATEX zoneklassifikation på raffinaderi

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover

Projektbeskrivelse

Avista Green indsamler brugt smøreolie fra hele den kystnære del af Vesteuropa og sejler det til deres raffinaderi i Kalundborg, hvor det bliver genraffineret. Som virksomhed er det et lovkrav at zoneklassificere sit anlæg og udarbejde en zoneklassifikationsplan, der indgår i virksomhedens eksplosionssikrings APV, hvis anlægget indeholder brandbare medier eller eksplosive blandinger/atmosfærer. Process Engineerings rolle i projektet er derfor at ATEX zoneklassificere Avista Greens opsamlingsanlæg i Horsens og anlægget, de processerer smøreolien på, i Kalundborg og derudfra udarbejde en zoneklassifikationsrapport.

Processen

Projektet er et igangværende projekt, der bliver udført fra vores kontor i København. En af vores ingeniører fastlægger sandsynligheden for lækage, brandfare og eksplosion ud fra oplysninger om anlægget, medier og deres flammepunkter, temperaturer og øvre og nedre brandbare koncentrationer. Ud fra informationer om dette bliver de ”ATEX kritiske” steder i procesanlægget kortlagt. Det betyder, at hvis der optræder udslip af medier ved ATEX kritiske procesparametre, så kan mediet antændes. Disse områder bliver tegnet ind i et såkaldt ATEX-PID, som viser lokationer for, hvor et udslip kunne give anledning til en eksplosiv atmosfære.

Informationerne bliver indsamlet via inspektion af anlægget, PID’er (Process & Instrument Diagram) og PFD’er (Proces Flow Diagram).

I arbejdet med ATEX er der tale om to direktiver; direktiv 2014/34/EU (kaldet indretningsdirektivet) og direktiv 1999/92/EF (kaldet anvendelsesdirektivet). I vores arbejde med at fastlægge de ”ATEX kritiske” steder i procesanlægget arbejder vi med anvendelsesdirektivet. Lækpunkter og deres henholdsvise lækrater for ”ATEX kritiske” steder i udstyret bliver bedømt og sammenholdt med sandsynligheden for udslip, og det bestemmer ATEX-zonerne.

Derudover har vi fokus på, om udstyret er vedvarende teknisk tæt. Her ser vi på anlæggets forskellige samlinger og vurderer, om disse er så gedigent tætte i ATEX-sammenhæng, at brandbare medier ikke kan forventes at slippe ud. Elektriske eller mekaniske komponenter, der er placeret i ATEX-zoner, og som kan indeholde potentielle tændkilder, bliver også identificeret. Her vurderer man, om udstyrets kategori er korrekt i forhold til den respektive zone, som udstyret er anbragt i.

Zoneklassifikation
Myndighedsgodkendelse

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse og omfanget af projektet dækker over:

  • ATEX zoneklassifikationsrapport